ผู้ว่าโคราช “วิเชียร จันทรโณทัย” นำทีมเปิดอาณาจักรสวนผลไม้พร้อมบูม “ทุเรียนครบุรี” หลังกระแสตอบรับดีเยี่ยมจนผลผลิตไม่พอจำหน่าย ล่าสุดมีเกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอครบุรีแล้วเกือบ 2,000 ไร่

วันที่ 16 มิ.ย.61 ที่บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและสวนผลไม้ต่างๆ ของอำเภอครบุรี เพื่อกระตุ้นการตลาดให้กับไม้ผลในพื้นที่ของอำเภอครบุรี ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างแพร่หลายมากขึ้น

โดยทางคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ได้นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สำรวจสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมาบตะโกเอน และเดินทางไปทำพิธีตัดทุเรียนลูกแรกในสวนของนายธวัชชัย ผิวแดง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายสำคัญของอำเภอครบุรี ซึ่งกำลังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในขณะนี้  เพื่อเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย

สำหรับ “ทุเรียนครบุรี” นั้น ได้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงมาหลายปีแล้ว และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  เนื่องจากมีรสชาติที่แตกต่างไปจากทุเรียนของจังหวัดอื่นๆ กลิ่นไม่แรงมาก รสชาติหวานมัน เนื้อกรอบนอกนุ่มใน เส้นใยน้อย  จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก  หากลูกค้าสนใจจะต้องโทรศัพท์มาสั่งจองล่วงหน้ากันนานหลายเดือนเลยทีเดียว

ซึ่งเฉพาะในสวนของนายธวัชชัย ผิวแดง ที่ได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้มีอยู่รวม 10 ไร่  ถูกสั่งจองหมดเกือบทั้งสวนแล้ว ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งลูกค้า

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเริ่มมีการหันมาเพาะปลูกผลไม้เพื่อจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏว่าให้ผลผลิตที่ดีมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ ขนุน รวมถึงผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด  ซึ่งถือเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี”

“เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตพืชไร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย และมันสำปะหลังนั้น มีราคาผันผวนไม่แน่นอน บางปีตกต่ำอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ดังนั้นการหันมาปลูกผลไม้ที่ตอนนี้ได้ผลดี ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านต่อไปในอนาคต”

ทางด้านนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี เปิดเผยว่า “การปลูกไม้ผลในพื้นที่อำเภอครบุรี เริ่มเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย โดยเฉพาะทุเรียน หลังจากเกษตรกรผู้เริ่มต้นประสบความสำเร็จ มีผลผลิตออกจำหน่ายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จนทำให้ผลผลิตที่มีอยู่จำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ทำให้ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอครบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มีอยู่เพียงประมาณ 200 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,700 ไร่”

“และในปีนี้มีทุเรียนที่สามารถพร้อมให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 30 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี  ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกทุเรียนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปของทุเรียนแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแล้ว”