“โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช” พร้อมก้าวสู่โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN HOTEL 2017) ใช้ทรัพยากรและพลังงานคุ้มค่า พร้อมเข้าชิงรางวัลส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย “รางวัลกินรี”ประเภทโรงแรม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายประสาน ไทยแท้ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะบริหารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เข้าร่วมประเมินคุณภาพ การบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (GREEN HOTEL) เพื่อส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสัมา

นายประสาน ไทยแท้ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

นอกจากนี้ “โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช”  ยังเข้าร่วม โครงการ “ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” แข่งขันชิง “รางวัลกินรี”ประเภทโรงแรม ประจำปี 2560 โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา นายประสาน ไทยแท้ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะบริหาร โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าตรวจคุณภาพมาตรฐานของโรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช เพื่อเข้าชิง “รางวัลกินรี” ประจำปี 2560

สำหรับวัตถุประสงค์ “รางวัลกินรี” นั้น เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างคุณค่าและมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว พร้อมแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เป็นการขยายฐานทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และยกย่องเชิดชู เป็นกำลังใจให้ผลงานที่ได้รับรางวัลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”