40 องค์กรภาครัฐและเอกชนในโคราช สานพลังร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ” จัดหาโลหิตเพื่อสำรองใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พร้อมวางเป้าปี 2566 จัดบริจาคโลหิต 4 ครั้งใหญ่ที่ห้างเดอะมอลล์โคราช

วันที่ 4 เม.ย.2566 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเดอะมอลล์โคราชจับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กรในจังหวัดฯ  ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ” เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต และอวัยวะ เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในจังหวัดนครราชสีมา

โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภนิมิต เปาริก รองผวจ.นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คุณอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจ.นม. ,พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา,นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา,คุณศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หน.ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นม.,คุณมธุรส ชัยวรพร ที่ปรึกษาภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นม ,คุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผจก.ทั่วไปปฏิบัติการ บจก.เดอะมอลล์ราชสีมา พร้อมตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กรในจังหวัดฯ ร่วมลงนามดังกล่าว

คุณศุภนิมิต เปาริก รองผวจ.นม. เผยว่า “ขอชื่นชมที่ทางเดอะมอลล์โคราชได้จัดโครงการบริจาคโลหิตต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา , เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเตรียมสำรองโลหิตใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตและประชาสัมพันธ์การจัดงาน”

คุณอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ แสดงถึงพลังของผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความตั้งใจ มีเป้าหมายเดียวกันในการจัดหารับบริจาคโลหิต และอวัยวะ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย เพื่อให้กลุ่มผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการใช้โลหิต เป็นการช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตต่อไป”

คุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปฯเดอะมอลล์โคราช ตอกย้ำว่า “เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันวางแผนรณรงค์การจัดหาโลหิต กับหน่วยงานต่างๆ การจัดทำโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา , ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา , โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรอง เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา”

โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตจะมีการจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี ที่เดอะมอลล์โคราช มีช่วงเวลา ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 5 เมษายน 2566, ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2566, ครั้งที่ 3 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ สำหรับยอดผู้บริจาคโลหิตในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 ณ ห้องบริจาคโลหิตชั้น 2 และงานบริจาคโลหิต ณ MCC HALL ชั้น 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,645 ยูนิต 5,858,000 ซี.ซี.