ผลงาน “อสรพิษ” นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดชุดผ้าไหมและออกแบบลายผ้าร่วมสมัย “The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022” พร้อมรางวัลชมเชยผลงาน “ทางช้างเผือกแห่งจักรวาล”

สำหรับโครงการประกวดชุดผ้าไหมและออกแบบลายผ้าร่วมสมัย ครั้งที่ 4 “The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022” จัดโดย “สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย” มีนิสิตนักศึกษาจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่งผลงานออกแบบชุดผ้าไหมไทย และ ผลงานลายผ้าไทย

และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการได้ตัดสินคัดเลือกจาก 30 ผลงานสุดท้ายประกวดชุดผ้าไหม และลายผ้าร่วมสมัย

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของ นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน “อสรพิษ” นายกฤตภาสธีธัช ภูนิติธานันท์, นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรจะโปะ, นายณัฐวุฒิ ทางพุดซา และนางสาวจิราพัชร สุขล้อม

และ รางวัลชมเชย ผลงาน “ทางช้างเผือกแห่งจักรวาล” นายปฏิบัติการ จันทองปาล,นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีโสภา, นายภูธเนศ โก้กระโทก และนางสาวปาณิศา แสงสุโพธิ์