ภารกิจ “เอไอเอส” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องการ “ฉีดวัคซีน” นับว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะทำให้เราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วที่สุด

ล่าสุด AIS 5G เดินหน้าสนับสนุนจุดให้บริการฉีดวัคซีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลากหลายรูปแบบ ผ่านทางศักยภาพสัญญาณเครือข่าย 5G, 4G และ Free Wifi พร้อมด้วยโซลูชั่น Digital Service รวมถึงมอบน้ำดื่ม ช่วยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับการฉีดวัคซีนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider  ยังคงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจน Digital Service ต่างๆ มาสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง เพื่อทำให้เราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วที่สุด”

“โดยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรายังเดินหน้าสนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของจังหวัด และกระจายไปยังอำเภอต่างๆ นอกเหนือจากที่เคยได้สนับสนุน จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัลนครราชสีมาไปแล้ว อาทิ จังหวัดนครราชสีมา จุดฉีดวัคซีนเดอะมอลล์นครราชสีมา, โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลพิมาย”

“และจังหวัดขอนแก่น จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดสุรินทร์ จุดฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์, ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ, เทศบาลตำบลลำปลายมาศ, วัดจันทราวาส จังหวัดชัยภูมิ จุดฉีดวัคซันโรบิน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ เป็นต้น”

ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำเร็จได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างดีที่สุด