“หอการค้าโคราช” ครบรอบ 4 ทศวรรษ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการค้าสู้ COVID-19 ดึงกำลังซื้อท้องถิ่น-นักท่องเที่ยว จับมือ สสว. และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงานแสดงสินค้า “สสว. Connext 40 ปีหอการค้าโคราชแฟร์” ยกกองทัพสินค้า อาหาร ของดีเมืองโคราชมากกว่า 150 บูธ พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ เสวนา-อบรม China The Great Wall เจาะธุรกิจทะลุกำแพงจีน ทีเด็ด “Business Matching เพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจ” พลาดไม่ได้วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 เทอร์มินอล21โคราช คาดเงินสะพัดทะลุ 50 ล้าน!

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ขณะนี้ถือว่าภาคเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงครึ่งปีแรก และในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากระบบเงินหมุนเวียนในพื้นที่หายไปมากกว่า 70-80% คงมีเพียงงบประมาณจากภาครัฐ และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ”

“หอการค้าฯได้หารือและทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนที่พร้อมผลักดันทำให้เศรษฐกิจของนครราชสีมาทั้งระบบมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวโยงไปถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมถึงเกษตรกร ถ้าภาคการท่องเที่ยวบริการหยุดชะงัก เกษตรกรก็ไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด”

นายชัชวาล กล่าวอีกว่า “การปรับตัวในช่วงต่อไปของจังหวัดนครราชสีมาก็จะเน้นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการฟื้นตัว โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การค้า รวมถึงเกษตรกรรรม ดังนั้นจึงขอให้ภาคเศรษฐกิจการค้าได้มีการปรับตัว ประคองตัวและนำเสนอประเด็นปัญหาที่เผชิญผ่านหอการค้า”

“นอกจากนั้นหอการค้ายังได้รณรงค์และสนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ ได้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 40 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีความมั่นใจและมาโคราชเพิ่มมากขึ้น” นายชัชวาล กล่าว

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รองประธานหอการค้าฯและประธานโครงการ 40 ปีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง หอการค้าจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่จัดไปแล้ว ได้แก่ งานทำบุญครบรอบ 40 ปีหอการค้าฯ, โครงการ 40 ปีหอการค้าเปิดประตูเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยได้การตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งร้านอาหาร และนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวให้เมืองโคราชมีชื่อเสียง”

“สำหรับกิจกรรม “สสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์” ก็เป็นอีก 1 กิจกรรมใหญ่ของหอการค้าโคราชเช่นกัน ถือเป็นงานที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการศูนย์การค้า เทอร์มินอล21โคราช หลังจากประสบเหตุกราดยิง และการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กลับมาคึกคักโดยเร็ว”

“นอกจากนี้ยังมีอีก 2 กิจกรรมใหญ่คือ การแข่งขันกอล์ฟ 40 ปี หอการค้า ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์คันทรี คลับ และงานเทศกาลประจำปี BBQ FESTIVAL@KORAT 2020 หรืองานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 14” นายศักดิ์ชาย กล่าว         

ด้าน นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานหอการค้าฯ และประธานโครงการ “สสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์” กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า “โครงการสสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดการซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา หลังสถานการณ์โควิด19”

“และเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยเฉพาะ SME ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ การสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ในการเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และกระจายรายได้ในจังหวัดนครราชสีมาจากผลกระทบของการระบาดของ โควิด19 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวของนครราชสีมาได้รับผลกระทบอย่างสูง และทำให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs และรายย่อยขาดรายได้หมุนเวียน”

“หอการค้าฯ จึงประเมินสถานการณ์ว่าจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ให้เกิดขึ้นนำร่องขึ้น จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน “สสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์” ขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เทอร์มินอล21โคราช”

“เพื่อดึงกำลังซื้อท้องถิ่น-นักท่องเที่ยวภายในประเทศจับจ่ายกระตุ้นเงินสะพัดในพื้นที่โดยเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่จำนวน 150 กิจการมาออกบูธในงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด”

            นายอัฐพล กล่าวอีกว่า “และไฮไลท์ยังมีการจับคู่ธุรกิจ 50 คู่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 รวมถึงมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อ China The Great Wall เจาะธุรกิจ ทะลุกำแพงจีน เพิ่มความรู้บ่มเพาะหลานย่า สู่ตลาดจีน และการประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 โดยหอการค้าฯ ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท” นายอัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

            ทั้งนี้สุดพิเศษ! แจกคูปองให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันละ 1,000 ใบ ใบละ 40 บาทเพื่อใช้จับจ่ายสินค้าภายในงานทุกวัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมการแสดงสินค้าได้ที่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-296121-3 หรือ คุณหนึ่งนภา 086-4617730 Email:  infoncc.or@gmail.com.