“เซ็นทรัลพลาซาโคราช”ใจใหญ่เปิดพื้นที่ฟรีเนรมิต “ศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดนครราชสีมา” มาที่เดียวครบกว่า “อำเภอยิ้ม” สะดวกสุดเพื่อชาวโคราช พร้อมเปิดเป็นทางการสิงหาคมนี้ ให้บริการทุกวันที่โซน FASHIONPLUS ชั้น G

ชาวโคราชเตรียมพบกับ “ศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดนครราชสีมา” หรือ “Government Easy Contact Center : GECC” อำนวยความสะดวกประชาชน ติดต่อราชการ บริการครบสะดวกที่เดียว ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.พร้อมเปิดเดือนสิงหาคม 2561 นี้ บริเวณโซน FASHIONPLUS ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

สำหรับ “ศูนย์ราชการสะดวก” จะให้บริการประชาชนชาวโคราช อาทิ  “สภ.เมืองจังหวัดนครราชสีมา” รับแจ้งความเอกสารหาย, “สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา” รับสมัครงานในประเทศ/ต่างประเทศ ทดสอบความถนัดทางอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน, “สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา” ให้บริการงานประกันสังคม และรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 140

“สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ” ชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนตร์, “TOT” ยื่นขอใช้บริการ และรับชำระค่าโทรศัพท์,อินเตอร์เนต , “การประปาส่วนภูมิภาค” ขอใช้น้ำ,ชำระค่าน้ำประปา, “งานบริการบัตรประชาชน และงานทะเบียนราษฎร” งานบริการบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร