ฮือฮา! โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาโคราชสุดเจ๋งเปิดสอน “หลักสูตรชาวนาตามรอยพ่อ” นำนักเรียนมา “ลงแขกดำนา” ที่กำลังจะสูญหายเพราะชาวนาใช้เครื่องจักรแทน ใช้แปลงนาของโรงเรียนจำนวน 3 ไร่เป็นสถานที่สอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการนำนักเรียนมาลงแขกดำนาบริเวณแปลงนาของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจำนวน 3 ไร่ เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนา ความยากลำบากของผู้ปกครองในการทำนาและการได้มาซึ่งข้าวแต่ละเมล็ดโดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน

นายสุริชัย ศิริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธารปราสาทผู้ควบคุมโครงการ เปิดเผยว่า “การลงแขกดำนา ที่นับวันจะเลือนหายไปตามกาลเวลา เพราะสมัยนี้เกษตรกรหันไปใช้รถปักดำนา เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวมาทดแทนแรงงานคน จึงอยากให้นักเรียนของโรงเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไม่ให้สูญหาย”

“ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมการทำนาดำขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ในการทำนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้วิถีชีวิตของเกษตรกร ฝึกความมานะอดทนและเห็นถึงความยากลำบากของผู้ปกครองในการทำนาเพื่อให้เล็งเห็นคุณค่าของเมล็ดข้าวและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการสืบสานอาชีพชาวนาไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมไทย” ครูสุริชัย กล่าว