อันซีนโคราชนักท่องเที่ยว แห่เที่ยวอุทยาน“ไทรงาม” ที่อำเภอพิมายคึกคัก หลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ต้นไทรแตกใบสวยงาม และร่มรื่นรากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วนๆ

ประชาชน และนักท่องเที่ยว ต่างพากันแห่เที่ยวชมความสวยงาม ของอุทยานไทรงาม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงฤดูฝนต้นไทรงามจะแตกใบ และแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม

โดยอุทยานไทรงาม อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า “ไทรย้อย” จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา มาเป็นเวลานานกว่า 350  ปีแล้ว

โดยอุทยานไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า “ไทรงาม” นอกจากนามอันไพเราะแล้ว ไทรงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุม รากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วนๆ

นอกจากนี้กิ่งก้านของไทรงามบางส่วน แปรเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมน้ำ ให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัวในบริเวณพื้นที่ของไทรงามนั้น โดยพบว่าในช่วงฤดูฝน ต้นของไทรงาม ได้แตกใบอ่อนเขียวขจี รากของต้นไทรงาม ได้แผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม โดยในแต่ละวัน จะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว แห่มาเที่ยวชมอุทยานไทรงามกันเป็นจำนวนมาก