เอาจริง “ผู้ว่าโคราช” สุ่มตรวจอาหารกลางวัน โรงเรียนดัง 2 แห่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ผลพอใจอาหารมีคุณภาพ สั่งการนายอำเภอ จุดทีมตรวจสอบทั้งจังหวัดกว่า 1,400 โรงเรียน ล้อมคอกทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันของนักเรียน ในโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทางโรงเรียนมีการจัดทำอาหารกลางวัน ที่ได้คุณภาพตรงตามหลักโภชนาการหรือไม่

ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีข่าวโรงเรียนหลายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้งบประมาณจัดทำอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนไม่ได้คุณภาพ จนมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้อำนวยการโรงเรียนว่ามีการทุจริตค่าอาหารกลางวันอยู่ในขณะนี้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทางจังหวัดจัดทีมช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ป้องกันการทุจริต และให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ ตนเองจึงได้พาคณะลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันโรงเรียน โดยวันนี้เลือกลงพื้นที่มาที่โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ในตัวเมืองนครราชสีมา ประกอบไปด้วย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีนักเรียนเกือบ 3,000 คน และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งมีนักเรียนเกือบ 4,000 คน”

“ซึ่งจากการสุ่มตรวจพบว่าโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการจัดทำป้ายเมนูอาหารของเด็กนักเรียน ติดไว้ให้ผู้ปกครองดูอย่างชัดเจน โดยมีอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ทั้งอาหารคาว และของหวาน ถือว่ามีคุณภาพดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียนได้มีครูที่จบด้านโภชนาการ มาคอยควบคุมดูแลการจัดหาวัตถุดิบมาปรุงอาหาร และมีการไปเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดเองด้วย จึงได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักโภชนาการ”

ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่า “โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งมีนักโภชนาการมาควบคุมดูแลการทำอาหาร และมีแม่ครัวอยู่จำนวน 28 คน ห้องครัวมีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน มีความสะอาดมาก พร้อมกันนี้ยังได้มีการติดป้ายรายการอาหารแต่ละวัน ไม่ซ้ำกัน ทั้งอาหารคาว ของหวาน และผลไม้ รวมทั้งยังได้อธิบายคุณประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิดอีกด้วย จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่ผลิตอาหารกลางวันนักเรียนดีระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ 2 ปีซ้อนมาแล้ว”

“แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มากกว่า 1,400 แห่ง ดังนั้นทางจังหวัดอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ตนเองจึงได้มอบหมายให้นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา นำทีมลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และให้กำลังใจโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็กได้ดีแล้วด้วย”

“นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้นำชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการคอยสอดส่องดูแลโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดนครราชสีมา ก็ยังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนแต่อย่างใด” ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าว