เตือนภัย “ไข้เลือดออก” เริ่มระบาด 4 จังหวัดอีสานตอนล่างหรือนครชัยบุรินทร์ ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วเกือบ 500 ราย โคราชแจ็คพอตป่วยมากสุด 233 ราย ด้านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เร่งป้องกันการแพร่ระบาดตามสถานศึกษา

วันนี้ 6 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หลังจากพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ไปแล้วจำนวนเกือบ 10 ราย ซึ่งจากการสำรวจพบว่า สาเหตุของการระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่เกิดจากการการขาดการดูแลเอาใจใส่บริเวณรอบๆ บ้านเรือน เช่น โอ่งน้ำ และห้องน้ำ โดยชาวบ้านปล่อยให้มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ชาวบ้านตรวจสอบ และกำจัดแหล่งที่มีน้ำขังเป็นประจำ พร้อมทั้งดำเนินการพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับชาวบ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้จากรายงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยจากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 488 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 233 ราย, บุรีรัมย์ 56 ราย, ชัยภูมิ 64 ราย และสุรินทร์ 135 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

โดยโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี หรือในกลุ่มเด็กนักเรียน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี ซึ่งขณะนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ ให้ลงพื้นที่ตรวจร่างกายให้ชาวบ้าน และเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะตามสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแจกจ่ายทรายอะเบท และดำเนินการฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว.