“มูลนิธิพุทธบารมี” ฟื้นพิธี “วันอัฏฐมีบูชา” ที่หายไปนานเป็นวันคล้าย “วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า” ภายหลังจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 7 วันวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 ปีนี้ตรงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 พร้อมแกะดอกบัว 2561 ดอก และโคมลอยน้ำ 999 โคมสำหรับลอยเพื่อบูชา ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” เริ่มเวลา 18.00 น.เดอะมอลล์โคราช

นายปรีชา ลิ้มอั่ว กรรมการมูลนิธิพุทธบารมี เปิดเผยว่า “โดยทั่วไปเราจะรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ 3 วันคือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา แต่จริงๆแล้วยังมีอีก 1 วันสำคัญคือ “วันอัฏฐมีบูชา” ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาษาชาวบ้านคือ “วันเผา” ในประเพณีโบราณ 7 วันหลังจากที่ดับขันธปรินิพาน 7 วัน ก็ทำพิธีในเมืองกุสินารา เราก็ได้ทำพิธีถวายพระเพลิงพระสรีระ ในวันที่ 8 ซึ่งตรงกับ แรม 8 ค่ำเดือน 6”

“ซึ่งในงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ได้ดำริทบทวนวันสำคัญอีกวันหนึ่ง นอกจาก 3 วันที่ผ่านมาคือ วันอัฏฐมีบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 6 มิถุนายนทาง “มูลนิธิพุทธบารมี” ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนชาวโคราชได้มีโอกาสมา สวดมนต์บทพิเศษ บทถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งยังไม่เคยจัดที่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือที่ปฏิบัติบูชากัน แต่ภาคอื่นๆไม่ค่อยเห็น”

“เราจึงอยากรื้อฟื้นให้เป็นอีกวันสำคัญของชาวพุทธ ได้มาสวดมนต์ บทพิเศษ มานั่งสมาธิ 9 นาที ถวายเป็นพุทธบูชา หลังจากนั้นก็จะเวียนเทียน สักการะ 3 รอบ ด้วยดอกบัวที่พับเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2561 ดอก ตามปี พ.ศ. เพราะหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพานแล้ว นับเป็น พ.ศ.ที่ 1 จนถึงปีนี้ 2561 เราจึงได้มีการบูชาดอกบัว 2561 ดอก บูชา โคมลอยน้ำ อีก 999 โคมเทียน”

นายปรีชา ลิ้มอั่ว กล่าวอีกว่า “ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมภาชนะใบใหญ่ ซึ่งจะลอยดอกบัว ขนาด 3 กระถาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร และ มีกระถางโคมเทียนอีก 2 กระถาง โดยมีความหมายว่า “เราบูชา พระรัตนตรัย ด้วยดอกบัวเป็นดอกบูชา 3 กระถาง” หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ส่วนเทียนอีก 2 กระถางนั้นหมายถึง การจุดเทียน บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นคู่กัน เทียน 999 ดอก หมายถึง ชีวิตที่โชติช่วงชัชวาล ด้วยแสงธรรม ส่องทางให้เราได้พบพระรัตนตรัย”

“เพราะฉะนั้น 2 ภาชนะที่บรรจุเทียนลอยน้ำ กับ 3 ภาชนะที่บรรจุดอกบัวลอยน้ำ เสมือนเป็น ศีล 5 เหมือนเป็นธรรมนูญชีวิตให้เราได้พบสุขด้วย ศีล5 ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้  ดั้งนั้นขอเชิญชาวพุทธทั้งหลายได้กลับมารื้อฟื้น บทธรรมคำสอน รื้อฟื้นวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ในงานวิสาขบูชาพุทธบารมี ชั้น3 MCC HALL เดอะมอลล์โคราช และได้กราบนิมนต์ พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา เป็นประธานสงฆ์ โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านที่มาร่วมพิธีอีกด้วย” นายปรีชา กล่าว