มทส.เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรา“หยาดป่า” ที่เทอร์มิมอล21โคราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพระราชดำริ “สมเด็จพระเทพฯ” เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2 ประเภท “ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ และชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้นG ศูนย์การค้า เทอมินอล 21โคราช นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คลองไผ่จังหวัดนครราชสีมา ในงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Innovation Fair 2018 จัดระหว่างวันที่ 1-4 มิ.ย.ที่เทอร์มินอล21โคราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ในฐานะหัวหน้าโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปิดเผยว่า “งานมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง”

“ซึ่งทั้งนี้ มทส.ได้ขอพระราชทานตรา “หยาดป่า” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อนำมาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย กล่าวอีกว่า “โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากโครงการอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ และชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับ “ชาสมุนไพรตราหยาดป่า” ได้ถูกผลิตจากพืชสมุนไพรจำนวน 12 ชนิดที่ปลูกและอนุรักษ์ไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และนำมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตด้วยกระบวนการและเทคนิคที่มีความจำเพาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้ดีที่สุด จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค”

“ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติตราหยาดป่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติจากพืชนานาพรรณ ที่ปลูกและอนุรักษ์ในศูนย์ อพ.สธ คลองไผ่ เช่นกัน อาทิ สีเหลืองจากเปลือกและผลต้นมะพูด  สีน้ำตาลจากดอกบวบและผลคนทา สีเขียวจากใบสบู่แดง หรือสีน้ำเงินจากต้นคราม พืชเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นสีย้อมไหมด้วยเทคนิคพิเศษ โดยสีทุกสีได้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้ได้เส้นไหมที่มีสีติดคงทนต่อการซักและทนต่อแสงแดด เมื่อนำไปทอจึงได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพดี  มีความอ่อนนุ่ม จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายหยาดป่า ได้รับรางวัล Excellent Award  จากสมาคมหัตกรรมอาเซียนและยูเนสโก”

“ภายในส่วนจัดแสดงของงาน มหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” นั้นจะมีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการให้ความรู้พร้อมจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากโครงการฯ จัดแสดงในงาน NESP Innovation Fair 2018/ ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ที่ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันแรกได้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากนางแบบและนายแบบชั้นนำระดับประเทศอีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย กล่าวสรุป