สุดคึกคักบรรยากาศที่ “เทอร์มินอล21โคราช” ของการรับสมัครแรงงานเพื่อคัดเลือกไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ วันแรกโคราชคึกคักมีแรงงานเดินทางมาสมัครหลายพันคน รับสมัครแรงงานในภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานเดินทางมาสมัคร 3 วันไม่ต่ำกว่า 10,000 คน
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น ที่บริเวณ Hollywood Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดทำการรับสมัคร แรงงาน เพื่อคัดเลือกส่งไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบรรยากาศมีประชาชน จากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสาน เดินทางมาต่อคิวสมัคร กว่า 2,500 คน
ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้จัดจุด ให้เจ้าหน้าที่ บริการรับเอกสารหลักฐาน การสมัครไว้ทั้งหมด 5 จุด ตลอดเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2561 โดยเปิดรับสมัครแรงงานในภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานเดินทางมาสมัครไม่ต่ำกว่า 10,000 คน
 
 โดยภายหลังจากรับสมัครแล้ว จะมีการสอบภาษาเกาหลีใต้ และตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กรมจัดหางานกำหนด ก่อนที่จะขึ้นบัญชีผู้ที่สมัครและสอบผ่านคุณสมบัติทุกคนไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน เพื่อรอโควตาส่งแรงงานไปทำงาน ตามที่ได้ทำการตกลงไว้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งรอบแรกจะมีการส่งแรงงานไปทั้งหมด จำนวน 2,000 คน.