“กรมหม่อนไหม”เลือกโคราชจัดประกวด “ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน” ชิงโล่พระราชทาน “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” และกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจ เพื่อร่วมสนับสนุนเกษตรกรหม่อนไหม และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาหม่อนไหมไทยให้คงอยู่ต่อไป จัดวันที่ 7–10 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาโคราช

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม นายสันติ หลึงกลางดอน ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต 4 จังหวัดนครราชสีมา นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมกันเป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2561”  ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

“กรมหม่อนไหม” ได้มีการจัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป

นอกจากนี้ยังเป็นการเชิดชูเยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหมให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างเข็มแข็ง และยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยนำการผลิตให้ก้าวทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นิทรรศการความรู้นวัตกรรมด้านหม่อนไหม จัดแสดงเครื่องมือ ทอผ้าในสมัยโบราณ นิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานผ้าไหมเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ซึ่ง “กรมหม่อนไหม” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับงานการ “ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม” ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันที่  7 – 10 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อร่วมสนับสนุนเกษตรกรหม่อนไหม และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาหม่อนไหมไทยให้คงอยู่ต่อไป