28 พ.ค.ชาวโคราชนุ่งขาวห่มขาวร่วม “กวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส” แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นพิธีโบราณ มีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธี ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี “กวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์” เวลา 09.00 น. ที่บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าห้างเดอะมอลล์โคราช และตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันพระใหญ่ “วันวิสาขบูชา” โดยขอเชิญชวนชาวโคราชแต่งชุดไทยออเจ้ามาร่วมตักบาตรอีกด้วย

นายปรีชา ลิ้มอั่ว  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี  เปิดเผยว่า “งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2561 จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นครั้งที่ 11  สำหรับการประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์  เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นพิธีการหนึ่งในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี  ที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี”

“โดยข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ คืออาหารทิพย์ก่อนการตรัสรู้ของพุทธองค์ เป็นอาหารที่นางสุชาดา ได้จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว ก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั้นเอง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ ช่วยให้สมองดี เกิดปัญญาแก่ผู้บริโภค ทำให้ผิวพรรณผ่องใส อายุยืนยาว และเป็นโอสถขนานเอก บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้บริโภคด้วย”

นายปรีชา กล่าวต่อว่า “การกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์  เป็นพิธีกรรมโบราณเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ บูชาพระรัตนตรัย และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เครื่องกวนข้าวทิพย์ประกอบด้วย ถั่ว นมสด น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำอ้อย งา เนย น้ำกะทิ และน้ำนมที่คั้นจากรวงข้าว เป็นต้น มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใส่ในกระทะใบบัว ที่วางอยู่บนเตาไฟใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง แล้วช่วยกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกวน ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง จนเหนียวแล้วเทใส่ภาชนะสำหรับรับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล”

“ซึ่งพิธีกวนข้าวทิพย์จะมีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีกรรมโดยได้รับเกียรติจาก พลโทธรากร  ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิพุทธบารมี ซึ่งปัจจุบันการประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์  ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”

“ซึ่งนอกเหนือจากพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์แล้ว ในงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ครั้งนี้ พุทธศาสนิกชน ยังจะได้สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ /โซนนิทรรศการแสดงพุทธภูมิ สุวรรณภูมิ /สุขใจ…ฟังธรรมบรรยายทุกวันโดยพระธรรมวิทยากรชื่อดัง / เวลา 19.00 น. ของทุกวัน พิธีสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 19 จบ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้น ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต่างๆ ได้ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2561นี้  ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช