ฮือฮาอีกแล้ว! โคราชพบต้นไทรงามอายุหลายร้อยปีในอำเภอเมืองยาง กว่า 20 ต้น หลังจากค้นพบเครื่องปั้นดินเผากลางเมืองบ้านเมืองยางและบ้านกระเบื้องนอก ยุคหินเก่าอายุกว่า 3,500 ปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ดูแล

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2561 ที่บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา พบต้นไทรงามขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวนกว่า 20 ต้น มีอายุหลายร้อยปี ปกคลุมไปทั่วบริเวณกลางทุ่งนาติดกับแม่น้ำมูลสวยงามเป็นอย่างมาก กิ่งก้านสาขาของต้นไทรงามได้ปกคลุมเป็นร่มเงาประมาณ 2,000 ตารางฟุต

โดยในอดีตอำเภอเมืองยางเคยเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี เช่นการพบเครื่องปั้นดินเผาที่ใจกลางเมืองบ้านเมืองยางและบ้านกระเบื้องนอก พบเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียงแค่ 1 เมตร ตามรายงานการขุดค้นพบของกรมศิลปากร พบว่าเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า อายุประมาณ 3,500 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ และในยุคต่อมายังพบเศษซากกู่ปราสาทขนาดเล็กตามเนินเล็กๆที่บ้านเมืองยาง บ้านนางออ

นอกจากนี้ที่ตั้งหมู่บ้านเมืองยาง บ้านเมืองเก่า ในปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นคูน้ำวงล้อมรอบชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มาแต่อดีต คาดว่าต้นไทรงามเหล่านี้จะมีอายุมาแล้วหลายร้อยปี

ด้าน นายศิวะเสก สินโทรรัมย์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยาง ได้ลงพื้นที่ สำรวจต้นไทรงามและ เตรียมที่จะเสนอทางจังหวัด เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ดูแล ต้นไทรงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนในต่างจังหวัดได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของต้นไทรงาม ในพื้นที่อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป