ชื่นชมพระ-เณร วัดหนองกก อ.โชคชัย โคราช ช่วยกันซ่อมถนนเชื่อม 2 หมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก หลังฝนตกเซาะจนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร มานานกว่า 10 ปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดมาซ่อมแซมให้

วันที่ 23 พ.ค. 61 พระภิกษุ สามเณร จากวัดหนองกก และวัดละลม ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พร้อมกับชาวบ้านผู้มีจิตอาสา ต.ท่าจะหลุง และ ต.ละลมใหม่พัฒนา รวมกว่า 30 คน ได้ช่วยกันซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อชุมชน สายบ้านหนองกกวัดดอน ถึงบ้านสำโรงขี้ตุ่น เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไป-มา ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก

โดยการซ่อมแซมถนนครั้งนี้ มีพระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองกก และเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง ได้ระดมพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน ช่วยกันซ่อมแซมมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมมาแล้ว โดยใช้เงินบริจาคจากชาวบ้าน ซื้อปูนซีเมนท์มา แล้วใช้วิธีให้รถโม่ปูนวิ่งไปตามถนน เมื่อพบจุดใดที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ก็จะให้พระภิกษุ สามเณรและชาวบ้าน ช่วยกันนำถังมาใส่ปูน หิ้วไปเททับหลุม บ่อ เหล่านั้น แล้วใช้เกรียงฉาบให้เรียบไปกับพื้นถนน แต่ช่วงนี้ประสบกับปัญหาฝนตกลงมาต่อเนื่อง ทำให้ต้องหยุดชะงักเป็นบางเวลา และปูนที่เทลงไปแห้งช้า ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะซ่อมแซมถนนเสร็จ

 

“พระครูพิทักษ์อรรถกิจ” เจ้าอาวาสวัดหนองกก และเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง กล่าวว่า “เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านหนองกกวัดดอน ถึงหมู่บ้านสำโรงขี้ตุ่น มีระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ประสบกับปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ มานานกว่า 10 ปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดมาซ่อมแซมให้ ครั้นจะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็จะมีขั้นตอนที่ล่าช้า ไม่ทันการ เพราะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ดังนั้นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน จึงต้องออกมาช่วยเหลือ ซึ่งการซ่อมถนนในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 18,000 บาท เพื่อซื้อปูนซีแพคมาจำนวน 2 คันรถ ใช้ในการซ่อมแซม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมมาแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไป.