6 เรือนจำเมืองโคราช รวมพลังเดินหน้าหาอาชีพใหม่ให้นักโทษ 17,000 คน เซ็น MOU โครงการประชารัฐ สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เพราะตลาดแรงงานยังต้องการแรงงานอีกหลายประเภทเป็นจำนวนมาก อาทิ แรงงานหนัก แรงงานฝ่ายผลิต และแรงงานหัตถกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่างเรือนจำ และทัณฑสถานต่างๆ กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เป็นโครงการที่กระทรวงยุติธรรมดำเนินการจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขังทั้งชาย และหญิง รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว โดยโครงการดังกล่าวทางเรือนจำได้ผู้ประกอบการไปดำเนินการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีเรือนจำ และทัณฑสถานในพื้นที่รวมจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครราชสีมา เรือนจำกลางคลองไผ่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจำอำเภอสีคิ้ว และเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลรวมกว่า 17,000 คน

ซึ่งปัจจุบันตลาดแรงงานยังคงต้องการแรงงานอีกหลายประเภทเป็นจำนวนมาก อาทิ แรงงานหนัก แรงงานฝ่ายผลิต และแรงงานหัตถกรรม โดยโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังนี้ จะสามารถช่วยสร้างโอกาส และคุณภาพ