กลุ่ม“จิตอาสาโคราช”ร่วมใจใช้เวลากว่า 1 เดือน สร้าง “ฝายเพื่อชีวิต” ออกแรงและสนับสนุนของวัสดุอุปกรณ์รวมถึงเสบียงอาหารที่จำเป็นต้องใช้เลี้ยงแรงงานในการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จทำให้ 8 หมู่บ้านของอำเภอครบุรีได้ใช้น้ำอย่างไม่ขาดแคลน

วันที่ 21 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มชาวบ้านและจิตอาสาจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รวมตัวกันสร้างฝายเพื่อชีวิต ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บริเวณคลองลำลาก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ตะแบกบาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งฝายแห่งนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.61 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ใช้เวลากว่า 1 เดือนแล้ว

และด้วยความพยายามจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงจิตอาสาจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทราบข่าวการสร้างฝาย จึงได้ทยอยกันเข้ามาร่วมดำเนินการก่อสร้าง ทั้งเรื่องการออกแรงและการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์รวมถึงเสบียงอาหารที่จำเป็นต้องใช้เลี้ยงแรงงานในการก่อสร้าง ทำให้ล่าสุดฝายเพื่อชีวิตแห่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแม้จะใช้เวลานานนับเดือนก็ตาม

โดยฝายกักเก็บน้ำที่ร่วมกันสร้างขึ้นนี้ใช้หลักการก่อสร้างตามแบบฝายมีชีวิต ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ซึ่งเป็นฝายที่ใช้ต้นไผ่ เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก ซึ่งชาวบ้านจะใช้โคนต้นไผ่ที่พร้อมงอกเป็นเสาหลักของโครงสร้าง ปักลงไปในดิน จากนั้นจะใช้หินกระสอบทรายวางเรียงลงไปในโครงการ

ซึ่งเสาต้นไผ่นี้เมื่อปล่อยทิ้งไว้ในน้ำก็จะแตกยอดก่อเกิดเป็นต้นไผ่ขวางทางน้ำ เพื่อช่วยให้ฝายคงทนและกักเก็บน้ำได้ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านใน 8 หมู่บ้านของตำบลตะแบกบาน ได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และเป็นแนวชะลอน้ำหลากในช่วงหน้าฝนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำอีกด้วย.