ควายแท้แพ้ความเทียม โคราชจัดงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ผู้ว่าฯวิเชียร สั่งเปรี้ยงมอบนโยบายเพิ่มประชากรควายไทยอย่างเร่งด่วน หลังพบแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากสาเหตุหลัก เครื่องจักรยึดอาชีพแทน เกษตรกรเลิกเลี้ยงขยายพันธุ์ และถูกนำมาเป็นอาหาร จากยอดทั้งประเทศเกือบล้านสี่แสนตัวเหลือเพียงล้านตัวเท่านั้น

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 ที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 9 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดนครราชสีมา” ประจำปี 2561 ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานปศุสัตว์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชนไทยดั้งเดิม สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์กระบือไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนกระบือไทยและผู้เลี้ยงกระบือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการแต่งงานควายคู่บุพเพสันนิวาส ซึ่งมีการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชั้นดีมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้ลูกกระบือพันธุ์ดีให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุดใหม่ขยายพันธุ์ควายชั้นดีให้เพิ่มมากขึ้น นำกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรมาแจกให้กับเกษตรกรที่ต้องการนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ การทำพิธีแฮกนาหว่านข้าวเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกด้วยแรงงานกระบือ บุพเฟ่อาหารควาย และการต้อนควายลงทุ่งนาเพื่อให้ปุ๋ยมูลควายเพิ่มธาตุอาหารในดิน  รวมไปถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแจกวัคซีนและการบริการผสมพันธุ์เทียมวัวควายฟรี เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรไทย ที่เคยเลี้ยงกระบือเพื่ออาศัยแรงงานในการทำการเกษตร อีกทั้งการเลี้ยงกระบือนั้นยังถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งด้วย”

“เพราะปัจจุบันดินฟ้าอากาศนั้นไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรมากนัก ดังนั้นการเลี้ยงกระบือจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างรายได้เพิ่มเดิมจากที่เคยขาดหายไปจากผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องประสบปัญหาจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม  ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดเองก็ได้ออกนโยบายให้ทุกพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมและเพิ่มจำนวนผู้เลี้ยงกระบือให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนกระบืออย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ในทุกอำเภอ และก็กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี” ผู้ว่าฯโคราชกล่าว

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของกรมปศุสัตว์ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2560 จำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนกระบือเดิมที่เคยมีมากกว่า 1,240,000 ตัว เหลือเพียง 1 ล้านตัวเศษ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือลดหายลงมากว่า ร้อยละ 25 เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการทำนามาใช้แทนแรงงานกระบือ และมีการนำกระบือมาบริโภคเป็นอาหารมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแหล่งอาหารรวมถึงพื้นที่ในการเลี้ยงกระบือก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน