ผู้ใหญ่บ้าน บ้านระเริงหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย ได้ผุดไอเดีย ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน โดยขุดหลุมซึ่งมีความลึกประมาณ 1 เมตร กว้าง 1 เมตร นำเศษหิน ขวดน้ำพลาสติก ยางรถยนต์เก่า ใส่ลงไปในหลุม แล้วนำหินคุกโรยทับ และต่อท่อพีวีซีลงไปเพื่อช่วยในการระบายอากาศ เท่านี้ก็สามารถเป็นหลุมที่ใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ตามถนนในหมู่บ้านได้
นายอำนาจ เปิดเผยว่าว่า “ตนเองได้แนวความคิดมาจากเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกัน ในต่างจังหวัด จึงนำมาทดลองใช้ ในหมู่บ้านของตนเอง จำนวน 7 จุด ที่พบว่า หลังฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังพื้นผิวถนนในหมู่บ้าน และถนนที่อยู่ในที่ต่ำ ไม่มีทางระบายน้ำ หลังจากทดลองใช้งานมาแล้ว เกือบ 1 เดือน พบว่าประสบผลสำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้”
“เมื่อก่อนจะเกิดน้ำท่วมขังริมถนนประมาณ 3-4 วัน น้ำที่ท่วมขังถนนจึงจะแห้งหมด แต่หลังจากขุดหลุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไว้ ตามจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมขัง ใช้เวลาเพียง 1 วัน ปริมาณน้ำที่ท่วมขัง ก็ซึมลงใต้ดิน และแห้งจนหมด นับว่า เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างดี โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ ในการวางท่อระบายน้ำ หรือขุดทางระบายน้ำแต่อย่างใด ซึ่งตนเองเตรียมที่จะนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ใช้กับหมู่บ้านอื่น ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังริมถนนในหมู่บ้านต่อไป”