จัดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 11 “มูลนิธิพุทธบารมี” จัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” นานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของบิ๊กงานบุญสำหรับพุทธศาสนิกชน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ 4 ประเทศจากอินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พิธีเปิดงาน 11 พ.ค.โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของประเทศไทย และ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะสงฆ์จาก 4 ประเทศ ร่วมงาน เริ่ม 11 พ.ค.-11 มิ.ย.นี้ จัด 32 วันเต็ม

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2561 “มูลนิธิพุทธบารมี” ได้มีพิธีเปิดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ครั้งที่11 ประจำปี2561 และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ จากอินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย ถึง มณฑลพิธี ห้อง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา โดยแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมเอกอัครราชทูต อินเดีย ศรีลังกา สปป.ลาว ภูฏาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ประธานมูลนิธิพุทธบารมี และคุณปรีชา ลิ้มอั่ว ถวายความเคารพ และถวายพานพุ่มสักการะ พระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก และพิธีเวียนเทียนรอบปฐมฤกษ์ พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล และพิธีหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” เป็นองค์ปฐมฤกษ์ 6 องค์

 

สำหรับปีนี้ภายในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชม “กำแพงพุทธคยา” ด้านหลังบุษบก ความยาว 24 เมตร สูง 6 เมตร

ร่วมศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ“พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” โดยแบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ 1.เรียนรู้ 4 สังเวชนียสถาน ศึกษาสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ภายในโซนนี้ได้จำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ 2.พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 3.บทเรียนจากมหาวิทยาลัยนาลันทา การรุกรานของศาสนาอื่นอันเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดีย

 

และอีกไฮไลท์ของงานวิสาขบูชา พุทธบารมี พุทธศาสนิกชนจะได้สุขใจฟังธรรมบรรยายทุกวันโดย พระธรรมวิทยากรชื่อดัง อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต), พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลและแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตฯลฯ

ในช่วง 19.00 น. ทุกวัน ร่วมสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 19 จบ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาสาพาธรรมไปเยี่ยมท่านเป็นกิจกรรมบุญที่คณะสงฆ์และจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบภาพพระพุทธเมตตาให้ผู้ป่วย

ร่วมน้อมรำลึกและเทิดทูนพระเกียรติคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมหล่อประติมากรรมพระรูป 3 มิติ, เหรียญ รักพ่อ และทรงรัก ในรัชกาลที่ 9 ภายในงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-17 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 1-3 มิถุนายน ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้องค์กรการกุศล อาทิ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  สมทบทุนการศึกษาของพระสงฆ์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

และในวันที่ 28 พฤษภาคม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี “กวนข้าวมธุปายาส” หรือ “กวนข้าวทิพย์” เวลา 09.39 น. บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช  และร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน

พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมสร้างทานบารมีกับกิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมหล่อพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ปิดทองพระพุทธบาท 4 รอย (จำลอง) , ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล , ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง, ทอดผ้าป่ามหากุศล, ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์, ตักบาตรหนังสือธรรมมะ ,นั่งสมาธิเจริญสติและเดินจงกรม เป็นต้น

และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน ได้มีการอัญเชิญ “พระพุทธบาทจำลอง” จากประเทศอินเดีย ลักษณะเป็นหินสีเขียวมรกตแกะสลัก มีน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม มาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ โดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 32 วัน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในโลก