เห็นแล้วตะลึงอันซีนโคราช หอกระฆังสไตล์โรมัน สุดอลังการของ “วัดบ้านดงใหญ่” วัดดังเมืองพิมายสร้างไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ และเป็นจุดจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชน ดีไซน์งดงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.พิมายอีกแห่ง

ตะลึงได้พบหอระฆังของวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งมีการก่อสร้างอย่างสวยงาม อลังการ ราวกับประติมากรรมการก่อสร้างในประเทศแถบทวีปยุโรป เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่พบเป็นอย่างมาก โดยหอระฆังนี้ ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สำหรับการออกแบบตัวอาคาร “หอระฆัง” มีลักษณะเป็นแบบอาคารโรมัน 3 ชั้น โดยชั้นดาดฟ้า จะมีพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิประดิษฐานอยู่ตรงกลาง ซึ่งใต้ฐานทำเป็นหอกลองขนาดใหญ่ ข้างขวาและข้างซ้ายพระพุทธรูป มีรูปปั้นพระอินทร์และพระพรหม นั่งพนมมือสักการะ อยู่บนหอระฆัง ซึ่งหอกลองและหอระฆังมีแท่นเสา 8 ต้น ปั้นเป็นรูปเทวดา ยืนอยู่บนบัวคว่ำ บัวหงายทุกต้น

ส่วนด้านหน้ามีรูปปั้นนางสุชาดา นั่งไหว้พระพุทธรูป และมีแท็งค์น้ำขนาดใหญ่ จุน้ำได้กว่า 100,000 ลิตร ทำเป็นจุดส่งน้ำประปาให้กับชาวบ้านในชุมชน ส่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ภายในมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยรอบตัวอาคาร จะมีการปั้นเป็นรูปนางฟ้า เทวดา และพระแม่โพสพ ยืนอยู่จำนวนมาก และรั้วโดยรอบอาคาร จะมีรูปปั้นยักษ์สีเขียว ถือกระบองยืนอยู่นับร้อยตน ซึ่งมีการแต่งแต้มสีสันอย่างงดงามตระการตา

โดยรูปแบบในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มาจากแนวความคิดของ “พระอธิการจำรัส อัตถกาโม” เจ้าอาวาสวัดบ้านดงใหญ่ ซึ่งเล่าว่า หอระฆังแห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2553 ออกแบบมาจากความคิดและจินตนาการของช่างพื้นบ้าน โดยรูปแบบอาคารส่วนหนึ่งได้นำแบบจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมาประยุกต์ และผสมผสานตามที่จินตนาการไว้ ตัวอาคารมีขนาดความยาว 23 เมตร กว้างประมาณ 8 เมตร มีทั้งหมด 3 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์

สำหรับการก่อสร้างใช้ช่างปั้น ช่างปูนในพื้นที่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า 8 ล้านบาท โดยก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 90  แต่ขณะนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาเยี่ยมชมหอระฆังแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากหอระฆังแห่งนี้ มีความสวยงาม แปลกตากว่าที่อื่น จนกลายเป็นอันซีนโคราชไปแล้ว ทั้งนี้ในอนาคตจะส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จ.นครราชสีมา เพื่อทำให้ชุมชนรอบวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย.