“เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอีสาน” จัดพิธีไหว้หัวหมู 402 หัวที่โคราช เพื่อแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่กดดันไทยให้รับซื้อหัวหมูจากอเมริกา และทำลายสถิติโลกไหว้หัวหมูพร้อมกันทั่วประเทศ 4,247 หัว

วันที่ 9 พ.ค. 61 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานพิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และมีนายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

โดยในพิธีได้มีการนำหัวหมูจำนวน 402 หัว มาวางในถาดเรียงไว้หน้าปรำพิธี และได้มีการเชิญซินแสประกอบพิธีไหว้เทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามประเพณีของจีน รวมทั้งมีการเชิดสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการชำแหละหัวหมู แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างทั่วถึง

นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า “การจัดพิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ได้จัดขึ้นพร้อมกัน 6 จุด 6 ภาค ประกอบไปด้วย 1.จังหวัดลำพูน จำนวน 499 หัว, 2.จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,198 หัว, 3.จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,189 หัว, 4.จังหวัดสงขลา จำนวน 559 หัว, 5.จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 หัว และ 6.จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 402 หัว รวมหัวหมูทั้งหมด จำนวน 4,247 หัว”

“โดยครั้งนี้เป็นการไหว้หัวหมูมากที่สุด ทำลายสถิติโลก ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อให้รัฐบาลเห็นภาพใหญ่ของการเลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักและห่วงโซ่การเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตสูง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงพลังคัดค้านการกดดันจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้ไทยรับสินค้าเนื้อหมูจากเกษตรกรของสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรของสหรัฐอเมริกาเอง”

“ทั้งที่ในปัจจุบันประเทศไทย สามารถผลิตเนื้อสุกรป้อนสู่ตลาดผู้บริโภคได้กว่า 40,000 ตันต่อวัน ซึ่งเกินกว่าความต้องการของตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของไทยจึงต้องออกมาแสดงพลังเพื่อให้รัฐบาลไทยปกป้องผู้เลี้ยงสุกรไทย เพื่อไม่ให้เนื้อหมูราคาตกต่ำสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทยในอนาคต” นายชูศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย