รมว.คมนาคม“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เป็นประธานเปิด“จุดพักรถบรรทุกโนนสูง”โคราช ขาออก แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ 54 ไร่ ซึ่งสามารถจอดรถบรรทุกได้ 86 คัน เพื่อลดความเหนื่อยล้าและลดอุบัติเหตุ ยกระดับการบริหารจัดการขนส่งสินค้า และควบคุมน้ำหนัก พร้อมห้องน้ำ-อาบน้ำ-ศาลาพักและกล้อง CCTV

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิด “จุดจอดพักรถบรรทุกโนนสูง (Nonsung Truck Rest Area)” บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง บนถนนทางหลวงหมายเลข 2 นครราชสีมา – โนนสูง กม.170+000 อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทาง การใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างและพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ รองรับประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้กรมทางหลวงได้มีแผนพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก ทั้งหมดจำนวน 41 จุด โดยแบ่งเป็น ศูนย์บริการพักรถบรรทุก 13 แห่ง จุดพักรถบรรทุก 28 แห่ง เพื่อให้มีจุดพักรถบรรทุกครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับโครงการก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก ที่จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจุดจอดรถบรรทุกแห่งที่ 2 มี เนื้อที่ 54 ไร่  ซึ่งสามารถจอดรถบรรทุกได้ จำนวน 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ 69 คัน ห้องน้ำชายและหญิง รวม 43 ห้อง ห้องอาบน้ำชายและหญิง 16 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง

และยังมีกล้อง CCTV เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกได้พักผ่อนในระหว่างทางเพื่อลดความเหนื่อยล้าและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอีกด้วย.