สุดยอดชาว “เดอะมอลล์โคราช” ร่วมแรงร่วมใจ “พลังจิตอาสาเรารักลำตะคอง” ตลุยเก็บขยะมหาศาลเคลียร์ผิวน้ำให้กลับมาสู่ธรรมชาติอันสวยงามอีกครั้ง ในโครงการ “เรารักลำตะคอง 1 พันคนทิ้ง 1 คนเก็บ” นำพนักงานเดอะมอลล์กว่า 200 ชีวิต พิชิตขยะท่าน้ำกองวัคซีน อ.ปากช่อง ไปจนถึงท่าน้ำชุมชนประปา ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ร่วมรักษาลำตะคอง แหล่งน้ำหลักของคนโคราช ให้ใสสะอาดชั่วลูกชั่วหลาน ด้าน ททท.ชวนจิตอาสาร่วมปลูกหญ้าแฝกวันที่ 5 สิงหาคมนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ เทศบาลเมืองปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ เครือข่ายจิตอาสา และพนักงานห้างเดอะมอลล์โคราช ร่วมกันพายเรือคายักเก็บขยะในโครงการ “เรารักลำตะคอง 1 พันคนทิ้ง 1 คนเก็บ” กว่า 200 ชีวิต ณ ท่าน้ำกองวัคซีน ปากช่อง ไปจนถึงท่าน้ำชุมชนประปา รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักแม่น้ำลำคลอง และดูแลความสะอาด รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สมดุลเพื่อให้ชาวโคราชมีน้ำใช้ไปตลอด

โดย คุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผจก.ทั่วไปปฏิบัติการ บ.เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่เราต้องมาช่วยกันผลักด้นให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาน้ำที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวโคราช ให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนทราบถึงสภาวะของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น หากเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ปากช่องและลำตะคองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อยากมาร่วมชมทัศนียภาพที่สวยงามของลำตะคองตลอดไป”

ด้าน คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน จ.นครราชสีมา ได้กล่าวว่า “ททท.ขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสาที่มาร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนโคราชที่อยู่ในเมือง พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนจิตอาสาทั่วประเทศเข้าร่วมการปลูกหญ้าแฝกในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้ร่วมกันอีกด้วย”