ผู้ว่าโคราช“วิเชียร จันทรโณทัย”เตรียมเสนอ 5 เรื่องหลัก “แหล่งน้ำและการเกษตร- ขยายถนน 4 เลน- สร้างหอประชุมระดับประเทศที่ มทส.-ผันน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง และพิพิธภัณฑ์เเก็บซากฟอสซิลช้าง” เพื่อพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองหลวงภาคอีสาน ต่อนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมา เตรียมยื่นข้อเสนอของบประมาณพัฒนาจังหวัดต่อนายกรัฐมนตรี 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1.เรื่องแหล่งน้ำและการเกษตร ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แหล่งน้ำ เกษตร สัตว์ ทางจังหวัดนครราชสีมารจึงเตรียมที่จะเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาลมาดำเนินการเพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงในอนาคต

2.เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ทางจังหวัดได้เสนอของบประมาณ ช่วงระหว่างอำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่ ไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 55 กิโลเมตร เดิมที กรมทางหลวงพยายามขยายถนนดังกล่าวแต่สามารถมำได้เพียง ปีงบประมาณละ 1 กิโลเมตร ทางจังหวัดฯจึงเสนอขอเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ เพื่อรองรับระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่มีสถานีอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่

3.เรื่องการค้าการลงทุน จังหวัดฯ ได้ขอให้ทางคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองแหล่งการประชุมสัมมนา เนื่องจากเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงแล้วการเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น จึงได้งบประมาณในการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ ขนาด 15,000 ที่นั่ง สร้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เพื่อไว้จัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ

นอกจากนี้ยังได้ขอให้มีการสร้าง ท่าเรือบก (ICD)เพื่อจัดทำกระบวนการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ หลังจากการเปลี่ยนโหมดการขนส่งจากล้อยางเป็นล้อรางก่อนขนส่งสินค้าสู่ท่าเรือมาบตาพุต สินค้าจากต่างประเทศเช่นเดียวกันลงเรือจากมาบตาพุต ขึ้นรถไฟ มายังจังหวัดนครราชสีมา ผ่านท่าเรือบกทำกระบวนการทางศุลกากร ขนส่งสินค้าสู่ภาคอีสานได้ทันที  ตรงนี้จังหวัดนครราชสีมาจะของบออกแบบในรายละเอียดเพื่อจัดสร้างท่าเรือบกที่จังหวัดนครราชสีมา  อีกทั้งยังจะของบในเรื่องขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา   รองรับระบบขนส่งที่จะมาถึงในปี 2565  ทั้งนี้ในภาคเอกชนเองได้เสนอของบศึกษาเมืองใหม่นครราชสีมา ซึ่งขอเป็นงบศึกษา ในการสร้างเมืองใหม่ การวางผังเมืองที่ดีขึ้น

4.เรื่องคุณภาพชีวิตจังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อเสนอในเรื่องนี้เนื่องจากเดิมทีจะเสนอการผันน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งจากหนองกก อำเภอโนนไทย ไปที่อำเภอพระทองคำ ระยะทาง 11 กิโลเมตร แต่เนื่องจากว่าออกแบบเรียบร้อยแต่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ จึงกังวลว่าหากได้งบประมาณมาจะไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไม่ได้มีการยื่นเสนอในเรื่องนี้

5.เรื่องการท่องเที่ยว จังหวัดฯจะขอรับการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เพื่อจะเก็บซากฟอสซิลของช้างที่มีการค้นพบในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมีพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 10 ไร่ มีแบบสร้างพิพิธภัณฑ์จึงจะของบประมาณในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางจังหวัดฯขอเสนอตัวเป็นอุทยานธรณีด้านดึกดำบรรพ์ของยูเนสโกต่อไป โดยข้อเสนอทั้ง 5 ข้อนี้ คือภาพรวมทั้งหมดที่จังหวัดนครราชสีมาจะยื่นเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในครั้งนี้”