“สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่” ออกตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายผงปรุงรสยี่ห้อดังที่มีความผิดปกติ พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันอีกครั้ง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จากกรณีมีข่าวพบความผิดปกติในส่วนผสมของผงปรุงรสยี่ห้อดังในเขตอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ ได้สั่งการให้นายสิทธากร ศรียาน ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอบัวใหญ่ ประสานกับนายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบัวใหญ่ เทศบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางออกไปตรวจร้านค้าจำหน่ายผงปรุงรสดังกล่าว

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นร้านขายของชำหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล เบื้องต้นรับแจ้งว่ามีการรับสินค้ามาขายจากหลากหลายสถานที่ เมื่อดูลักษณะภายนอกของซองผลิตภัณฑ์พบว่ามีลักษณะเหมือนปกติทุกอย่าง ยกเว้นข้อแตกต่างคือความแข็งอ่อนของซองบรรจุ สีที่ซีดจางต่างกัน และวันหมดอายุซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปจะประทับตราวันหมดอายุหลังจากเสร็จขั้นตอนการผลิตสามารถใช้วัสดุขูดลบออกได้ต่างจากซองผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะทำเลียนแบบขึ้นเนื่องจากวันหมดอายุจะเป็นการพิมพ์ลงไปเป็นผิวเดียวซองผลิตภัณฑ์ไม่สามารถขูดลบออกได้

แต่อย่างไรก็ดีจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสที่มีความผิดปกติส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันส่วนผสม และจะประสานกันทางบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้มาตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ต่อไป ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายผงปรุงรสดังกล่าวในเบื้องต้นขอความร่วมมืองดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสงสัยดังกล่าวไว้ก่อนชั่วคราวจนกว่าจะมีการพิสูจน์ทราบเป็นที่แน่ชัด และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค พร้อมประสานกับผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบัวใหญ่ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เพิ่มความเอาใจใส่ในการซื้อสินค้าเพื่อมาประกอบอาหารรับประทานเพิ่มมากขึ้น.