ยิ่งใหญ่ปีที่11 โคราชยกวัดขึ้นห้างเตรียมจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” นานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ 32 วัน ที่สุดของบิ๊กงานบุญพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศไฮไลท์อัญเชิญ “พระพุทธบาทจำลอง” จากอินเดีย เป็นหินสีเขียวมรกตแกะสลัก หนักกว่า 200 กก. มาให้พุทธศาสนิกชนชาวโคราชได้สักการะ และฟังธรรมบรรยายทุกวัน ร่วมพิธี “กวนข้าวมธุปายาส” หรือ “กวนข้าวทิพย์” เริ่ม 11 พฤษภาคม ถึง11 มิถุนายนที่เดอะมอลล์โคราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  ที่หอประชุมวัดพายัพ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลนิธิพุทธบารมี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2, จังหวัดนครราชสีมา, ตำรวจภูธรภาค 3, กระทรวงวัฒนธรรม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และห้างเดอะมอลล์โคราช ได้จัดแถลงข่าวงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2561” ขึ้น

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบไปด้วย พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2, นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, พลตำรวจตรีวัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ รองประธานมูลนิธิพุทธบารมี, นายปรีชา ลิ้มอั่ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี, ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา คณะสงฆ์และศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช โดยงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2561 จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

สำหรับปีนี้ภายในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ และไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชม “กำแพงพุทธคยา” ด้านหลังบุษบก ความยาว 24 เมตร สูง 6 เมตร ศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ“พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ”

โดยแบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ 1.เรียนรู้ 4 สังเวชนียสถาน ศึกษาสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ภายในโซนนี้ได้จำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ 2.พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 3.บทเรียนจากมหาวิทยาลัยนาลันทา การรุกรานของศาสนาอื่นอันเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดีย

สุขใจ…ฟังธรรมบรรยายทุกวันโดยพระธรรมวิทยากรชื่อดัง อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต), พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลและแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ในช่วง 19.00 น. ทุกวัน ร่วมสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 19 จบ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาสาพาธรรมไปเยี่ยมท่านเป็นกิจกรรมบุญที่คณะสงฆ์และจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบภาพพระพุทธเมตตาให้ผู้ป่วย

ร่วมน้อมรำลึกและเทิดทูนพระเกียรติคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมหล่อประติมากรรมพระรูป 3 มิติ, เหรียญ รักพ่อ และทรงรัก ในรัชกาลที่ 9 ภายในงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-17 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 1-3 มิถุนายน ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้องค์กรการกุศล อาทิ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  สมทบทุนการศึกษาของพระสงฆ์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

และในวันที่ 28 พฤษภาคม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี “กวนข้าวมธุปายาส” หรือ “กวนข้าวทิพย์” เวลา 09.39 น. บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช  และร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน

พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมสร้างทานบารมีกับกิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมหล่อพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ปิดทองพระพุทธบาท 4 รอย (จำลอง) , ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล , ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง, ทอดผ้าป่ามหากุศล, ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์, ตักบาตรหนังสือธรรมมะ ,นั่งสมาธิเจริญสติและเดินจงกรม เป็นต้น

และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน ได้มีการอัญเชิญ “พระพุทธบาทจำลอง” จากประเทศอินเดีย ลักษณะเป็นหินสีเขียวมรกตแกะสลัก มีน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม มาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ โดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง11 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 32 วัน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในโลก