ไม่เหมือนใครทำบุญวันพระใหญ่ “มาฆบูชา” จิตอาสา-เดอะมอลล์โคราชและธิดาช้างเมืองย่า กว่า 200 ชีวิต ตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมใจทำความสะอาดวัด อุโบสถ และศาลาการเปรียญ 4 วัดอารามหลวงชื่อดังเมืองโคราช

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2561 เวลา 08.00 น.จิตอาสาจังหวัดนครราชสีมากว่า 200 ชีวิต ร่วมกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราชจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ในวันมาฆบูชากับกิจกรรม “เดอะมอลล์โคราช มาฆบูชา จิตอาสาตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา” และร่วมใจทำความสะอาดวัด อุโบสถ และศาลาการเปรียญ

ภายในกิจกรรมได้มีเหล่าจิตอาสาจากหลายภาคส่วนทั้งพนักงานห้าง ธิดาช้างปี 2018 นักศึกษาและประชาชนทั่วไปกว่า 200 ชีวิต ร่วมใจตักบาตรทำบุญในช่วงเช้าเวลา 07.00น. เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่10 ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง 4 วัด ชื่อดังในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ วัดพายัพ วัดบึง วัดสุทธจินดา วัดพระนารายณ์ ซึ่งวัดชื่อดังประจำเมืองโคราชทั้งหมดนี้เป็น “วัดพระอารามหลวง” ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 4 วัด

การจัดกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการสื่อความหมายของวันมาฆบูชาถือเป็นการให้ประโยชน์ต่อคนหมู่มาก รวมทั้งในจังหวัดนครราชสีมาได้มีอาสาสมัครเป็นจิตอาสาของพระราชาจำนวนมาก

และเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชานี้ จึงได้โอกาสรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดพระอุโบสถ เก็บขยะรอบบริเวณวัดและในคูคลอง กวาดถูศาลาการเปรียญ ล้างห้องน้ำวัด ทาสีสะพานวัด และซ่อมแซมบูรณะพุทธศาสนสถานโดยเรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะ รวมถึงได้สุขใจในวันมาฆบูชานี้อีกด้วย