“อ.ต.ก.”ยกกองทัพกว่า 32 บูธผลไม้จากเกษตกรโดยตรงมาให้ชาวโคราชได้เลือกช้อปครั้งแรกในราคาถูก ดี สดและอร่อย ผลไม้แปรรูป ให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตร ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดยิ่งใหญ่ “ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาโคราช

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดงาน “ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้มีกรอบทิศทางในการพัฒนาผลผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไม้ของไทยได้อย่าง เป็นระบบมีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน”

“พร้อมทั้งมีการส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพิ่มทักษะเรียนรู้ ด้านการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตาม ความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย”

“และยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันและเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายผลไม้ไทย และผลไม้แปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งผลิตสู่ภูมิภาค”

นายกมลวิศว์ กล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากตามฤดูกาลอีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตรส่ง ตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร  ชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรมั่งคั่ง”

“โดยภายในงาน “ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ที่เซ็นทรัลโคราช เราได้นำผลไม้ที่มีคุณภาพและผลผลิตแปรรูป จากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่าย กว่า 32 ร้านค้า และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหาร แจกชิมฟรี พร้อมการส่งเสริมการขายสินค้า การแสดงดนตรี สำหรับผู้ที่เข้าชมงาน ทาง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังนำพันธุ์กล้วยไม้สวยงาม มาแจกทุกวันๆละ 100 ต้นอีกด้วย”

“การจัดงาน“ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” โดยทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม  2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา”เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 ถึงเวลา 22 .00 น.ทุกวัน” นายกมลวิศว์ กล่าวทิ้งท้าย