โคราชเมืองสตาร์ทอัพบริษัทเอกชนจีนพบเทศบาลโคราช สนใจลงทุนระบบขนส่งระบบขนส่งรถไฟรางเบา หรือ “รถไฟโมโนเรล” รูปแบบใหม่แบบแขวน เสริมระบบขนส่งเมืองโคราช กม.ละ 750 ล้านบาท ตอบโจทย์การเดินทางสะดวกและปลอดภัย สอดคล้องเชื่อมโยงกับเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล ที่ใช้โคราช เป็นศูนย์กลางคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมผู้บริหารฯให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท จงหยวนฉวง นิว อีเนอร์จี จำกัด, บริษัท จงถาง สกายเรลเวย์ กรุ๊พ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เหอจุน เหนียนหลุน (เซียะเหมิน) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนานวัตกรรมระบบขนส่งมวลชน โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การสนับสนุน

โดยได้มีการเปิดวีดีทัศน์แนะนำโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนประชากรกว่า 2.6 ล้านคน มากที่สุดในภูมิภาคและอันดับ 2 ของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 2.6 แสนล้านบาท อันดับ 1 ภาคอีสาน และเป็นศูนย์กลางคมนาคม ทั้งมอเตอร์เวย์,รถไฟความเร็วสูง,รถไฟทางคู่

และยังได้ประชุมหารือยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีนสำหรับภูมิภาคอาเซียน โดยคณะผู้บริหารได้สอบถามผ่านล่ามขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและรายละเอียดเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองรวมทั้งความเป็นไปได้หากสนใจมาลงทุน

ด้านนายกฯสุรวุฒิ เปิดเผยว่า “เทศบาลโคราชต้องขอขอบคุณกลุ่มเอกชนจากประเทศจีนที่ได้เห็นการเจริญเติบโตของโคราช และได้เห็นทิศทางรัฐบาลได้นำโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์มาลงที่โคราชของเรา และหากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ที่จะมาร่วมกันพัฒนาเมืองของเรา ตนก็มั่นใจว่าก็จะทำให้เมืองโคราชมีศักยภาพในการเติบโตด้ามระบบขนส่งมวลชนที่แข็งแรง”

“การที่เอกชนจีนให้ความสนใจและมาสำรวจพื้นที่เขตเทศบาลฯ รวมทั้งได้นำเสนอการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบใหม่ที่ได้เปิดใช้งานจริงในมณฑลเฉินตู ประเทศจีน จึงเป็นโอกาสที่ดีทางเทศบาลได้นำเสนอรายละเอียดประโยชน์ความจำเป็นต่างๆ ให้นำกลับไปคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล ที่ใช้โคราช เป็นศูนย์กลางคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย”

“และที่สำคัญต้องสอบถามความต้องการของประชาชนด้วย ต่อจากนี้ไป ทางเทศบาลฯและรัฐบาลจีน รวมถึงบริษัทตัวแทน จะร่วมศึกษาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งของเมืองให้สมกับเป็นมหานครโคราชต่อไป” นายกฯสุรวุฒิ กล่าว

ทางด้าน นายเอกวัสส์ กุลวงษ์สมบูรณ์ ตัวแทนบริษัทเอกชนจากประเทศจีน กล่าวว่า “เมืองโคราช เป็นชุมชนที่เจริญเติบโตทุกๆด้าน ทำให้มีปัญหาการจราจรตามมาคู่กัน ระบบขนส่งที่นำเสนอคือ ระบบขนส่ง “รถไฟระบบรางเบา” หรือ“รถไฟโมโนเรล” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ มีความทันสมัยสามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาการเดินทางให้คล่องตัวมากขึ้น และไม่เกิดมลภาวะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

“ซึ่งในเบื้องต้นมูลค่าการก่อสร้างกิโลเมตรละ 750 ล้านบาท หากระบบขนส่งมวลชนนี้ ยังไม่ตรงต่อความต้องการ สามารถศึกษารูปแบบโดยปรับเปลี่ยนได้ในกระบวนการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของชาวโคราชมากที่สุด”