จังหวัดนครราชสีมาได้รับไฟพระราชทานมาตั้งประดิษฐานอยู่บนศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาที่จะใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว “ผู้ว่าฯวิเชียร” ยันพร้อมเกือบ 100% คาดมีประชาชนชาวโคราชมาร่วมพระราชพิธี 100,000 คน เผยจิตอาสาเฉพาะกิจงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2 แสนกว่าคน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานงาน “เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วอีสาน” ถือศีล กินเจ งดบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อกุศลมงคลแห่งชีวิต ภายในงานปีนี้ลิ้มรสกับเมนูเจสุดพิเศษรังสรรค์ขึ้นโดยใช้ข้าวจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมอาหารเจต้นตำรับทั้งคาวหวานจากร้านอาหาร และภัตตาคารชั้นนำทั่วประเทศ งานจัดระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2560 ที่ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช

ผู้ว่าฯวิเชียร ได้กล่าวถึงความพร้อมในการสร้างพระเมรุมาศจำลองว่า “สำหรับความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการสร้างเสร็จ 100 % แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการตบแต่งภูมิทัศน์สวนดอกไม้โดยรอบให้สวยงาม โดยบริเวณพระเมรุมาศจะสร้างเตาเผาหรือที่เรียกว่า “จิตตกาธาน” ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมกัน”

“และจังหวัดนครราชสีมาได้รับไฟพระราชทานมาตั้งประดิษฐานอยู่บนศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาที่จะใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้วในช่วงพระราชพิธีเวลา 22.00น.ที่จะมีการนำดอกไม้จันทน์ไปเผาที่จิตตกาธาน”

“นอกจากนี้เรื่องขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการนำจิตอาสาเฉพาะมาร่วมปฏิบัติงาน ขั้นตอนการเชิญประชาชนขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ ขั้นตอนควรปฏิบัติในการแต่งกายของประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตัวได้ถูกต้องโดยขอให้ทุกคนแต่งชุดไว้ทุกข์สีดำในการเข้าร่วมพิธีวางตัวด้วยกริยาสำรวม ตอนนี้ทุกอย่างทุกด้านพร้อมเกือบ 100% คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมพระราชพิธีประมาณ 100,000 คน”

สำหรับที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมางานก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเสร็จสมบูรณ์ 100% เหลือเพียงการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ซึ่งมีการจัดสวนดอกดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ นำรูปปั้นช้างไชโย จำนวน 4 ตัวมาประดับตกแต่ง เครื่องปั้นดินเผาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชีมา และกังหันลม เป็นโครงการพระราชดำริฯ โดยด้านหลังพระเมรุมาศจำลองจะทำเป็นกำแพงเมืองโคราช

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 206,784 คน จากจำนวนประชากร 2,636,657คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์ 50,852 คน 2.งานโยธา 11,042 คน 3.งานบริการประชาชน 95,802 คน4.งานรักษาความปลอดภัย 11,013 คน 5.งานประชาสัมพันธ์ 9,780 คน 6.งานขนส่ง 3,176 คน 8.งานแพทย์17,877 คน 9.งานจราจร 7,242 คน