“ครม.สัญจรโคราช” อนุมัติวงเงิน 4,864 ล้านบาท ให้ “รพ.มหาราชนครราชสีมา” ยกระดับการรักษาตั้งเป้าเป็น Medical & Wellness Hub สร้างอาคาร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” ใหม่เเพ็คคู่สูง 18 ชั้น จำนวน 352 เตียง พร้อมคุรุภัณฑ์เเละอาคารพักเเพทย์-พยาบาล กำหนดเสร็จพร้อมใช้ปี 2570

วันที่ 2 กรกฎาคม 67 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวงเงิน จำนวน 4,864 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ซึ่ง “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” เป็น 1ในโรงพยาบาล ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับสูง ในสาขาต่างๆ และมีศักยภาพการรักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ โดยจะจัดสร้าง “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 18 ชั้น” รองรับผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความชับซ้อน ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบรับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเป็น Medical Hub ของภาคอีสานใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้ดำเนินงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ดำเนินการในโครงการก่อสร้างและจัดหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดย นพ.ประวีณ ตันตะนาวิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวนำเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ประกอบด้วย Trauma& Emergency center , ICU และศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคซับซ้อน เช่น ระบบ ODS, MIS และศูนย์การคัดกรองมะเร็ง (CHECK UP CENTER) ดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 4,427 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ 18 ชั้น จำนวน 352 เตียง รวมถึง 437 ล้านบาท รวมวงเงินการดำเนินการโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 4,864 ล้านบาท

นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวว่า “ปัจจัยทางด้านสาธารณสุขถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนครับ ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขจึงเป็นความจำเป็น โคราชเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก วันนี้ผมจึงมาติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

“เราตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้น มีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ มีแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ครบขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้าน ไทยตั้งเป้าเป็น Medical & Wellness Hub ดังนั้น เราต้องทำทุกอย่างให้พร้อมเพื่อไปสู่จุดนั้นครับ”

สำหรับรายละเอียดโครงการ (สร้างพร้อมกัน 2 โครงการ รวมงบ 4,864 ล้านบาท) 1. อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ประกอบด้วย Trauma& Emergency center , ICU และศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, แผนกผ่าตัด ศูนย์ส่องกล้อง ODS, MIS และศูนย์สุขภาพครบวงจร (CHECK UP CENTER) ดำเนินการภายใต้งบประมาณการก่อสร้างรวมคุรุภัณฑ์ งบ 4,427 ล้านบาท (จะก่อสร้างบริเวณพื้นที่บ้านพักแพทย์หน้า รพ. พร้อมเชื่อมต่อตึก OPD เมื่อเเล้วเสร็จ) และ 2. อาคารพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น จำนวน 352 ห้อง งบ 437 ล้านบาท