ฮือฮา! “กองทัพภาคที่ 2” รวมพลังภาคเอกชนทั้ง 12 องค์กร เตรียมรีโนเวทโฉมใหม่เนรมิต “สนามม้าโคราช” ให้เป็นปอดของคนโคราช สวนสาธารณะแห่งใหม่กลางเมืองโคราช เนื้อที่กว่า 37 ไร่ เชื่อมต่อ “สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว” และไฮไลท! เฟส2 สร้าง SKY LAND ทางจักรยานลอยฟ้าเชื่อม 2 สวนสาธารณะ ด้านแม่ทัพภาคที่2 ลั่นวิถีชีวิตชุมชนของผู้เลี้ยงม้าและสนามยังคงอยู่จะกลับมาแบบโฉมใหม่ ลงขันนักธุรกิจดังร่วมทุ่มบริจาค 24 ล้าน ใช้เวลาสร้าง 90 วัน และกำหนดเปิดใช้บริการวันที่ 11 กันยายน 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 67 ที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี “กองทัพภาคที่ 2” นำโดย พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ภาคเอกชนทั้ง 12 องค์กร คหบดี พ่อค้า และนักธุรกิจในเมืองโคราช เช่น นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มคิงส์ยนต์, นายศรรบ หล่อธราประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสงวนโภชนา จำกัด และผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่2 (บขส.2), นายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการบริหารบริษัท คลังคาซ่า จำกัด(ซิตี้ลิงค์คอนโด และตลาดเมย์แฟร์),

นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการเดอะมอลล์โคราช, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา วีซี, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ฯลฯ ร่วมประชุมเตรียมเนรมิตโครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬากองทัพภาคที่ 2 (สนามม้า) ให้เป็นลานกีฬาและสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทหารเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10”

หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 สนามกีฬาทหาร ทภ.2 ได้ปิดให้บริการ ตั้งแต่ พ.ศ.2563 ทำให้อาคารสถานที่เกิดการชำรุดทรุดโทรม วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพลง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพล โดยใช้พื้นที่เป็นสนามฝึกสอนขี่ม้า สนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกาย และการใช้ประโยชน์ในทางราชการอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการใช้ประโยชน์จากที่ดินในความปกครองของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพล เป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงพื้นที่ โดยใช้พื้นที่สนามกีฬาทหาร ทภ.2 (เดิม) เนื้อที่กว่า 37 ไร่ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ประกอบด้วย สนามกีฬา ลานประติมากรรม สวนสาธารณะ และลานกิจกรรมต่างๆ

เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ ของ ทภ.2 ส่วนราชการภายนอก และประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าว ทภ.2 จึงมีแนวความคิดในการจัดตั้ง “โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทหารเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10” เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา

นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจสำหรับผู้มาใช้บริการ เปรียบเสมือนปอดแห่งที่ 2 ของชาวจังหวัดนครราชสีมา นอกเหนือจาก “สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว” เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เป็นผู้ดำเนินโครงการ และส่งมอบให้ ทบ. โดยขอความร่วมมือจาก ทภ.2 ในการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินโครงการ ใช้งบ 24 ล้านบาท โดยขอความร่วมมือจาก ทภ.2 ในการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้าง ส่วน “สนามม้า” ยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่จะทำให้สวยขึ้นทำเป็นลู่สอนฝึกขี่ม้า ใช้สร้างใหม่เฉพาะพื้นที่กลางสนามและรอบสนาม มีสนามกีฬาฟุตซอล สนามบาส ลานกิจกรรมต่างๆ และจะหากิจกรรมมาสร้างรายได้ให้ชุมชนคนเลี้ยงม้าอีกด้วย ใช้เวลาสร้าง 90 วัน และกำหนดพิธีเปิดบริการวันที่ 11 กันยายน 2567

และเฟสต่อไปจะสร้าง SKY LAND ทางจักรยานลอยฟ้าเชื่อม 2 สวนสาธารณะ “สวนสนามม้า-สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว” ตรงนี้ใช้งบอีก 100 กว่าล้านบาท จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองโคราชอีกด้วย