เผยโฉม “สุรัตน์ ซาพิมาย” เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ “โคราชโมโนแกรม” ผู้ออกแบบลวดลายคำว่า “KORAT” ที่มีความหมายอัตลักษณ์โคราช และ “หอการค้าโคราช” ได้นำลายชนะเลิศมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มาพิมพ์ลงบนเสื้อ หมวก กระเป๋า ถุง และไฮไลท์ “กางเกงแมว” มาเปิดตัวในงาน “มามูย่าโคราช” ที่ลานย่าโมก่อนจะดังเพราะ “ทีมหอการค้าโคราช” ใส่โชว์งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ เป็นข่าวดังในสื่อแทบทุกช่องไปทั่วประเทศ ดันเป็นผลิตภัณฑ์ “ซอฟต์พาวเวอร์โคราช” ชวนผู้ประกอบการนำลวดลาย “โคราชโมโนแกรม” ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างแพร่หลาย

ย้อนหลังเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช “จังหวัดนครราชสีมา” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ “หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา” ได้จัดประกวดลวดลายโมโนแกรมโคราช (KORAT MONOGRAM) สัญลักษณ์ทางภาพ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้ผ่านกระบวนการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบที่ลงตัว งดงาม และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยโดยสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเมืองโคราชและความเป็นโคราช ภายใต้แนวคิด “ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ”

สำหรับกิจกรรมการประกวด KORAT MONOGRAM เป็นกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์โคราช ให้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายสัญลักษณ์ หรือโมโนแกรม ที่สื่อความเป็นอัตลักษณ์ของโคราช

ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของ จ.นครราชสีมา เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีความสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับผลการประกวด “ลวดลายโมโนแกรมโคราช (KORAT MONOGRAM)” ได้แก่ คุณสุรัตน์ ซาพิมาย เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตรกับ คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

โดยผลงานชนะเลิศ คุณสุรัตน์ ซาพิมาย ออกแบบเป็น อักษร 5 ตัว K-O-R-A-T ซึ่งอ่านได้ว่า KORAT (โคราช) ซึ่งคำนิยามและมุมมองการออกแบบคือ “การออกแบบคือหัวใจหลักของการตลาด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สะท้อนตัวตนชิ้นงานสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย บ่งบอกถึงรสนิยม”

สำหรับ “สุรัตน์ ซาพิมาย” ผู้ออกแบบลวดลาย KORAT MONOGRAM เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยกำเนิดจบการศึกษาระดับมัธยมต้นจาก “โรงเรียนพิมายวิทยา” และได้ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา สาขาการโรงแรม และระดับปริญญาตรีที่จังหวัดชลบุรี การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีประสบการณ์การทํางานทางด้านการโรงแรม เรือสําราญ(ต่างประเทศ) และอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ด้านการตลาด ดูแลภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์ (BRANDING)

ปัจจุบัน “สุรัตน์ ซาพิมาย” ประกอบธุรกิจส่วนตัว แบรนด์กางเกงว่ายน้ำและรีสอร์ตแวร์ สําหรับผู้ชาย ชื่อแบรนด์ VEPO พร้อมรับผลิตและสร้างแบรนด์ ชุดว่ายน้ำทั้งชายหญิงแบบครบวงจร

ดยแนวคิดและมุมมองสําหรับการออกแบบ ลวดลายคำว่า “KORAT” คือ หัวใจหลักของการตลาด สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ บางครั้งมีมูลค่าในระดับที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ การออกแบบที่ดีควรสะท้อนตัวตนของชิ้นงานนั้นๆ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย บ่งบอกถึงรสนิยมของทั้งผู้ออกแบบและผู้ใช้ประโยชน์