เริ่มแล้ว! งาน “มหกรรมการศึกษาเอกชน การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด KORAT EDUCATION EXPO 2023 UNLIMITED FOR THE LEARNER” จัดโดย “สมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา” จัดยิ่งใหญ่พร้อมกัน 3 ห้างใหญ่โคราช “เดอะมอลล์-เทอร์มินอล21 และเซ็นทรัล” ระหว่างวันที่ 16–17 ธันวาคม 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 66 ที่ MCC HALL ห้างเดอะมอลล์โคราช ได้มีพิธีเปิดงาน “มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 “KORAT EDUCATION EXPO 2023” โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ณ เดอะมอลล์โคราช ,เซ็นทรัลโคราช และ เทอร์มินอล 21 โคราช ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ยุคดิจิทัล เป็นยุคที่ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในการสนับสนุน การจัดการศึกษา เปลี่ยนจากการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) ที่จำกัดการเรียนเฉพาะในห้องเรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ดูแลและควบคุมห้องเรียน มาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานที่”

“ดังนั้นครูไทยยุคใหม่ จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนในยุคดิจิทัล ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

“ทางสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 117 โรงเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรม Korat Educations Expo 2023 ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มพันธมิตรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ เดอะมอลล์โคราช, เซ็นทรัลโคราช และ เทอร์มินอล 21 โคราช”

“ทั้งนี้ในส่วนของเดอะมอลล์โคราช มีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ โซนการแสดงบนเวที โซนกิจกรรมทางการศึกษา ,โซนนิทรรศการและโซนห้างร้านค้าต่างๆ ในส่วนที่เซ็นทรัลโคราช เป็นกิจกรรมประกวดดนตรี และ การประกวดเต้น Cover Dance ชิงแชป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่เทอร์มินอล 21 โคราช เป็นกิจกรรมวาดภาพศิลปะและ E-Sport”

“โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในยุคดิจิทัลและพัฒนาการต่างๆในทุกด้าน รวมถึงเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกเช่นกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดขึ้นต่อเนื่องทุกๆปี”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในยุคดิจิทัลและพัฒนาการต่างๆในทุกด้าน ซึ่งห้องเรียนในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว จนถูกขนานนามว่าเป็นยุคดิจิทัล เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ไม่มีขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว”

“คนในยุคนี้ทำกิจกรรมหลากหลายในเวลาเดียวกัน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ระบบการศึกษาสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปอย่างสิ้นเชิง ความรู้ต่างๆสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต และถูกบรรจุไว้ในเทคโนโลยีแบบพกพา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนควรยังต้องครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับจริยธรรม ศีลธรรม และความเคารพต่อสังคมด้วยเช่นกัน”

นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผจก.ทั่วไปปฏิบัติการเดอะมอลล์โคราช กล่าวว่า “ในนามผู้สนับสนุนด้านสถานที่ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน “การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด KORAT EDUCATION EXPO 2023 UNLIMITED FOR THE LEARNER” ในครั้งนี้ทั้ง 3 ห้างฯ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการพัฒนาศึกษาของไทยมาโดยตลอด ซึ่งสถานศึกษาเอกชนถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน”

“ในงานที่เดอะมอลล์โคราช จะประกอบไปด้วย นิทรรศการแสดงการจัดการศึกษาแนวใหม่มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาชั้นนำ, นิทรรศการของสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ บูทจำหน่ายสื่อการเรียนรู้และหนังสือราคาพิเศษ, รวมถึงการมอบรางวัลการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของนักเรียนเอกชน และยังมีการแสดงกว่า 30 รายการ”