สถิตในดวงใจตราบชั่วนิรันดร์ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม “เดอะมอลล์โคราช” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” สดุดีพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยะภาพด้านดนตรี และพระราชกรณียกิจ ผ่านการวาดภาพระบายสี การปลูกหญ้าแฝกและการทำปุ๋ย EM Ball โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และชมนิทรรศการภาพถ่าย ร.9 ในหลวงในดวงใจ

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”

ภายในงานมีกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน” สดุดีพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยะภาพด้านดนตรี ผ่านการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

พร้อมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านการวาดภาพระบายสี และการสอนทักษะ การวาดภาพเทคนิคสีน้ำและสีไม้ สำหรับเด็กและเยาวชนโดยวิทยากรมืออาชีพ

พร้อมการสาธิตและทดลองปฏิบัติ การปลูกหญ้าแฝกและการทำปุ๋ย EM Ball โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สาธิตเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี ป่าสักโมเดล ชมโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่สร้างแบบจำลอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นอกจากนี้ยังได้ชมนิทรรศการ “ภาพถ่าย ร.9 ในหลวงในดวงใจ” ไฮไลท์! ชมภาพหาชมยาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2498

โดยทรงเสด็จด้วยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟจิตรลดา เเละมาถึงสถานีเมืองนครราชสีมา วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในเวลา 14.48 น. ซึ่งมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จไม่น้อยกว่า 50,000 คน จากนั้นจึงเสด็จดำเนินเยี่ยมราษฎร และทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

และภาพเมื่อครั้ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จพระราชดำเนิน “วัดบ้านไร่” ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

นอกจากนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 เดอะมอลล์โคราช อีกด้วย