ได้ผู้เข้ารอบ 11 ผลงานสุดท้าย! โคราชจัดประกวดออกแบบ KORAT MONOGRAM (โคราช โมโนแกรม) เอกลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้า “เซ็นทรัลโคราช” นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวด KORAT MONOGRAM (โคราช โมโนแกรม) ขึ้นโดยมีนายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

และมีผู้ร่วมงานประกอบไปด้วย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นายบันลือ วรรณธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา, นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นางนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช ผู้นำและตัวแทนจาก 12 องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “เป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อต้องการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬา โดยเฉพาะในเรื่องของการนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวโคราช สื่อผ่านลวดลายโมโนแกรมที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากการสร้างลวดลายโคราช หรือ KORAT Monogram เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเมืองโคราช และความเป็นโคราชอย่างชัดเจน ให้เป็นที่จดจำว่าลาย Monogram นี้ เป็นรูปแบบลวดลายที่เป็นของคนโคราชอย่างแท้จริง”

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมการประกวด KORAT MONOGRAM เป็นกิจกรรมที่ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์โคราช ให้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายสัญลักษณ์ หรือโมโนแกรม ที่สื่อความเป็นอัตลักษณ์ของโคราช ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของ จ.นครราชสีมา เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีความสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานลวดลาย Monogram เข้าร่วมประกวดมากกว่า 40 ผลงาน และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุรัตน์ ชาพิมาย ชื่อผลงาน Korat Monogram ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยผลงาน Korat Monogram มีลักษณะเป็นรูปดอกสาธร อยู่ด้านหน้าตัวอักษร KORAT ซึ่งตัวอักษร K ใช้รูปแมวสีสวาดมาใช้ออกแบบเป็นตัวอักษร ซึ่งแมวสีสวาดถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ตัวอักษร O ออกแบบจากมุมมองด้านบนแผนผังของพื้นอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตัวอักษร R ออกแบบจากเส้นหมี่โคราช อาหารขึ้นชื่อ ตัวอักษร A ออกแบบจากปราสาทหินพิมาย โบราณสถานสำคัญ และตัวอักษร T ออกแบบจากซุ้มประตูชุมพล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประตูเมืองที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งผลงาน Korat Monogram ที่ชนะเลิศในครั้งนี้ จะเป็นลวดลายอัตลักษณ์ของคนโคราช โดยจะนำไปส่งเสริมต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมาให้มีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ดันดับที่ 3 มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับที่ 4  มี 6 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ซึ่งผลงานทั้ง 5 รางวัล จะถูกนำไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ จ.นครราชสีมาต่อไป