เดินหน้าดันโคราช จัดบิ๊กงานยักษ์เมกะโปรเจ็กต์ KORAT EXPO 2029 ล่าสุด! คณะกรรมการ “สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH)” ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมพืชสวนโลก 2029” ที่ตำบลเทพาลัย อำเภอคง แนวคิดการจัดงาน GREENERY ENVISIONING THE GREEN FUTURE เพื่อให้ประเทศไทยนำไปพรีเซนต์รอบสุดท้ายร่วมกับประเทศ ที่ยื่นชิงเป็นเจ้าภาพจัดงานไซส์ใหญ่ประเภท A

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารีโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา คณะกรรมการ “สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ หรือ AIPH Sie inspection” นำโดย Mr.Leonado Capitanio ประธานคณะกรรมการพืชสวนโลก พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

เพื่อพิจารณาการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก” จ.นครราชสีมา 2572 หรือ KORAT EXPO 2029 ที่โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง ภายใต้แนวคิดการจัดงาน GREENERY ENVISIONING THE GREEN FUTURE ประเภท A (จัดงานขนาดใหญ่ )

โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อาทิ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, ปลัดจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, อธิการบดีมหาวิทยาลัย 4 แห่ง (ม.เทคโนโลยีสุรานรี, ม.ราชภัฏ, มทร.อีสาน, ม.วงษ์ชวลิตกุล) สาธารณสุขจังหวัด, ที่ดินจังหวัด, เกษตรจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, ชลประทานจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, หอการค้าจังหวัด, อบจ.นครราชสีมา, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และภาคเอกชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมประชุม

โดยคณะกรรมการ “สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ” มีกำหนดการเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 66 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก” ในปี พ.ศ.2572 โดยวันนี้เป็นการรับฟังข้อมูลจากหลายภาคส่วน

และในวันที่ 13 กันยายน 66 คณะกรรมการ “สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ” จะลงพื้นที่ EXPO SITE ที่โคกหนองรังกา ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก 2572” และวันที่ 14 กันยายน 66 จะมาสรุปเนื้อหาการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ที่อำเภอเมือง ก่อนนำไปพรีเซนต์รอบสุดท้ายร่วมกับประเทศต่างๆ ที่เสนอตัวจัดอีกครั้งในช่วงต้นปี 2567