ดีเดย์! พร้อมสร้างบิ๊กโปรเจ็กต์ อุโมงค์ทางลอด 2 แห่งกลางเมืองโคราช มูลค่า 1,329 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง “กรมทางหลวง” ลุยฟื้นชีพโปรเจ็กต์เก่าหลังเคยถูกชาวโคราชคัดค้านและเบรกโครงการไป 10 กว่าปี “อุโมงค์ทางลอดแยกบิ๊กซีเดิม” หรือแยกเทอร์มินอล21โคราช มูลค่า 480 ล้าน สร้างกว่า 2 ปี พร้อม “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก (พีกาซัส)” มูลค่า 849 ล้าน เสร็จใน 3 ปี เริ่มสร้างธันวาคม 66 สร้างแพ็คคู่พร้อมกันจะได้แก้ปัญหาจราจรติดช่วงก่อสร้างครั้งเดียวจบ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกหอการค้าโคราช รับฟังข้อมูลการก่อสร้างโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ได้รับผลกระทบในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้าง 2 อุโมงค์ทางลอด (แยกเทอร์มินอล และแยกประโดก) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง โดยมีนายชัยวัฒน์ วงษ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด และประธานที่ปรึกษาหอการค้าจ.นครราชสีมา และ 2 นายช่างโครงการฯ นำโดยนายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์ นายช่างโครงการฯ ได้อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ และอธิบายถึงแนวทางบรรเทาถึงผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้างโครงการ โดยมีการอธิบายให้ข้อมูลดังนี้โครงการ “อุโมงค์ทางลอดแยกเทอร์มินอล” มีความยาว 929 เมตร จากหน้าเพาะชำถึงปั้ม PT ความกว้างผิวจราจรช่องละ 3.25 เมตร จำนวน 1 แห่ง เฉพาะขาไปสระบุรี

จะเริ่มเตรียมงานก่อสร้างตั้งแต่ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 และเร่งทำงานเลยโดยช่วง 4 เดือนแรกจะสำรวจขนาดการจราจรว่าจะต้องทุบฟุตบาทด้วยหรือไม่ และร้านค้ารอบโครงการช่วงก่อสร้างจะไม่สามารถจอดรถหน้าร้านได้เพราะจะเป็นเส้นสัญจร และจะมีการกั้นบล็อคต้นเดือนธันวาคม 66 การก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกบิ๊กซี มูลค่า 480 ล้าน กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 960 วัน หรือกว่า 2 ปี

ส่วน “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” (แยกพีกาซัส) มูลค่า 849 ล้านบาท ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร เป็นทางลอดไป-กลับ 6 ช่องทางจราจร สัญญาเริ่มโครงการวันที่ 27 กรกฎาคม 66 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 10 กรกฎาคม 69 และไทม์ไลน์จะเริ่มเตรียมการก่อสร้าง 5 เดือนแรก ปิดพื้นที่ทำทางเบี่ยงและตั้งแบริเออร์ทุบเกาะทางคู่ขนานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จใน 36 เดือน

สำหรับ “ทางลอดแยกประโดก” แห่งนี้ได้นำสถาปัตยกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา คือจำลอง “ปราสาทหินพิมาย” เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ โดยนำลวดลายซุ้มประตูทางเข้าปราสาทหินพิมายมาปรับใช้เป็นซุ้มประตูอุโมงค์ และดึงเอกลักษณ์ส่วนต่างๆ ของตัวปราสาทมาปรับใช้ให้เกิดความรู้สึกเสมือนได้ลอดปราสาทหินพิมาย

ทั้งนี้ “อุโมงค์ทางลอดแยกเทอร์มินอล” ใช้งบ 480 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 960 วัน เริ่มดำเนินการปลายปี 2566 ส่วน “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” งบอีก 849 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 36 เดือนหรือ 3 ปี โดยวางแผนสร้างพร้อมกันแบบแพ็คคู่เพื่อให้กระทบการจราจรครั้งเดียว