“ประเสริฐ-สุดาวรรณ” 2 รัฐมนตรีใหม่เมืองโคราชหารือ “ผู้ว่าฯโคราช” พร้อมภาคเอกชน บูรณาการผลักดันเร่งด่วน! เปิดไฟลท์บินพาณิชย์ที่ “กองบิน 1” เชื่อมดอนเมือง และหัวเมืองภูมิภาค บูมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองโคราช ในระหว่างที่รอการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ในปี 68 เปิดรถไฟทางคู่ปี 69 และรถไฟความเร็วสูงปี 70 ส่วน “สนามบินหนองเต็ง” จะหารือใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ พร้อมยาแรงปราบเชิงรุกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะหารือส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันหารือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปผลการหารือและเรื่องที่จะทำในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วยเรื่องที่ทำทันที 3 เรื่อง ได้แก่

1.เร่งรัดเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่อง-ขามทะเลสอ 2.เจรจาเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (กองบิน 1) 3.ผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ส่วนเรื่องที่จะร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป 8 เรื่อง ได้แก่

1.สร้างและโปรโมทการท่องเที่ยวเส้นทาง 3 มรดกโลก 2.สร้างศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติ 3.ขับเคลื่อน KORAT SMART CITY 4.สร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5.ผลักดัน KORAT LANDMARK เขายายเที่ยง/เขาเขื่อนลั่น 6.ผลักดันให้โคราชเป็นเจ้าภาพจัดงาน “พืชสวนโลก 2572” 7.ผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 8.แก้ไขการขาดแคลนน้ำให้เกษตรกร

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอีเอส เปิดเผยว่า “การประชุมนอกรอบและถือโอกาสมาพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจรับใช้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนทุกที่ในประเทศไทย เราได้ยกระดับมาตรการป้องกันเข้มข้น ซึ่ง ดีอีเอส มีนโยบายให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เดิมมีศูนย์ป้องกันไซเบอร์ ตนได้ตั้งอนุกรรมการทำงานเชิงรุก ติดตามพฤติกรรมน่าสงสัย พร้อมประสานสถาบันการเงิน หน่วยงานความมั่นคงทั้งประเทศไทย”

“รวมทั้ง หารือ ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากแก๊งคอลฯ ตั้งศูนย์ปล่อยสัญญาณตะเข็บเพื่อนบ้าน ทั้ง พม่า ลาว และเขมร รวมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเพิ่มอัตราโทษกฎหมายฉ้อโกง ยืนยัน กระทรวง ดีอีเอส ดูแลอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วอยู่ตลอด ดังนั้นดีอีเอส จะต้องมีความทันสมัยล้ำหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขึ้นไปอีก เพื่อที่จะให้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันปราบปรามให้สิ้นซากไปได้ ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะต้องดำเนินการทันทีภายหลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายแล้ว”

นส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยในงาน “SPORTS CITY for LIFE เมืองสร้างกีฬา กีฬาสร้างชีวิต” ว่า “การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในภาพรวมของประเทศทุกมิติ คงมิได้สนับสนุนส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ ก็ต้องอาศัยหน่วยทั้งหน่วยงานโดยตรงด้านกีฬา และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเป็นห่วงโซ่ในการพัฒนาไปด้วยพร้อมกันซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน”

“วันนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพิจารณาประกาศเป็นเมืองกีฬา ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) เนื่องจากความร่วมมือกันภายในจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬาเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังมีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ที่อยู่ในการดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย”

“รวมถึงสถานที่ดังกล่าวยังสามารถรองรับการจัดการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติได้ เป็นการเพิ่มโอกาสของประชาชนได้ รับรู้ รับทราบ และได้ชมการแข่งขันกีฬา ที่มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ให้เป็นเสมือนหนึ่งในชีวิตประจำวันของตนเอง”

(Cr.ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ-อบจ.โคราช)