ปลุกกระแสวงการหนังโคราชคึกคัก! โหมโรงคนรักหนังจัดประกวดภาพยนตร์ “KORAT FILM FESTIVAL 2023” สุดยิ่งใหญ่ หวังโปรโมทความเป็นอัตลักษณ์เมืองหญิงกล้า จากฝีมือกำกับของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยเมืองโคราช ผ่านการบอกเล่าภาพเคลื่อนไหวในสถานที่ต่างๆในจังหวัดผ่านสื่อภาพยนตร์ สตาร์ทอัพสู่สายตาเวทีระดับโลก WORLD FILM และเวทีนอกประเทศ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้อง CEN’ZA STRIDER ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช KORAT CREATIVE CONTENT AGENCY (KCCA), รุ่งสีมาภาพยนตร์, FACA RMUTI, CLASS CAFÉ, KMP และศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จัดงานแถลงข่าว KORAT FILM FESTIVAL 2023 โครงการประกวดภาพยนตร์ โคราช ปี 2566 โดยมี คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว

KORAT FILM FESTIVAL 2023 โครงการประกวดภาพยนตร์ โคราช ปี 2566 เป็นกิจกรรมที่ทาง KORAT CREATIVE CONTENT AGENCY (KCCA) เดินหน้าส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ ผ่านการบอกเล่าภาพเคลื่อนไหวในสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือว่าแต่ละสถานที่ของเมืองโคราชมีเสน่ห์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ

ซึ่งแสดงถึงบริบทวิถีวิถีชีวิตของชาวบ้านอาหารท้องถิ่นมีเอกลักษณ์มากมาย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านโครงการประกวดภาพยนตร์ ในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดจากชุมชน อำเภอ จังหวัด ประเทศ และสู่สายตาในระดับเวทีโลก WORLD FILM และเวทีนอกประเทศอื่นๆต่อไป

ทั้งนี้ KORAT CREATIVE CONTENT AGENCY (KCCA) ยังเป็นจุดแรกที่ส่งเสริมในเรื่องของการ สร้างภาพยนตร์สู่อาชีพได้อย่างยั่งยืน การประกวดครั้งนี้หวังที่จะสร้างคนครีเอทีฟ นักคิด นักเขียน นักถ่ายทอดรวมถึงเป็นการสนับสนุนน้องๆ ครูอาจารย์นักศึกษาโดยเริ่มจาก 4 มหาวิทยาลัยเมืองโคราช อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โดยเริ่มจากคนที่รักภาพยนตร์ นำเสนอผ่านหลากหลายช่องทางในยุคดิจิตอล สร้างเมืองโคราชเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และคอนเท้นท์ต่างๆสร้างสรรค์ผ่าน SOFT POWER ให้ได้รับการยอมรับระดับประเทศ และสากลบนทุกแพลตฟอร์มในอนาคตอย่างยั่งยืน