“พล.อ.นพ.บุญลือ วงษ์ท้าว” ทุ่ม 350 ล้านบาท เตรียมสร้าง พุทธอุทยาน “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค องค์ใหญ่หน้าตัก 12 เมตรสูง 25 เมตร บนที่ดิน 160 ไร่ ตรงข้าม “โรงสีเจียเม้ง” เฟสแรก 40 ไร่สร้าง “พุทธอุทยาน” เตรียมพิธีเททองและวางศิลาฤกษ์มกราคมปีหน้า และอีก 120 ไร่ สร้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์ยุวพุทธศาสนิกชน ศูนย์ประชุมสัมมนา และศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย

พลเอก นายแพทย์ บุญลือ วงษ์ท้าว ประธานดำเนินงานโครงการฯ เปิดเผยว่า “โครงการสร้าง “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” องค์ใหญ่หน้าตัก 12 เมตรสูง 25 เมตรนี้มาจากเมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบมาจากโรคระบาดโควิด-19 ในฐานะตนเป็นแพทย์ที่ดูแลคนไข้ ได้เห็นสภาพประชาชนคนไทยเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเสียชีวิต และประสบกับปัญหาชีวิต ปัญหาสังคมเศรษฐกิจต่างๆมากมาย และที่สำคัญเราสามารถแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดี”

“และสิ่งที่ตนนึกถึงคือสังคมไทยเป็นเมืองพุทธ เป็นสังคมที่มีเมตตาคุณธรรมต่างๆทำให้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้มาย้อนว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย สุขภาพร่างกายเป็นลาภอันประเสริฐ ก็เลยนึกถึงคำสอนของพุทธองค์ที่ว่า คนเราเริ่มต้นจากรากฐานชีวิตก็คือจะเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีแล้ว ความสำเร็จหรือสิ่งที่ดีงามต่างๆที่จะมาในอนาคตนั้นจะต้องตามมา”

“สำหรับแนวคิดสร้าง “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” เราจะเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตแล้ว เราต้องการที่จะให้พระพุทธศาสนา ของชาติไทยเรายืนนานชั่วนิจนิรันดร์ เหมือนที่เราตั้งใจไว้ก็คือ พระพุทธองค์ใหญ่นี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ และมีอายุยืนยาวนับ 1,000 ปี นับแต่นี้ไป และจะอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปอีกด้วย”

“องค์พระพุทธอโรคยาฯนี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำไปประดิษฐานที่ พุทธอุทยาน“พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” ถ.มิตรภาพ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อให้พุทธสานิกชนได้มากราบไหว้สักการะบูชาสืบไป” พลเอก นพ.บุญลือ กล่าว

สำหรับโครงการ พุทธอุทยาน “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” ตรงข้าม “โรงสีเจียเม้ง” หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ก.ม. ที่ 168 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา จัดสร้างเป็น 3 ระยะ โดยภายในโครงการจะก่อสร้างเฟสแรก พุทธอุทยาน ใช้ที่ดิน 40 ไร่ และอีก 120 ไร่ สร้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์ยุวพุทธศาสนิกชน ศูนย์ประชุมสัมมนา และศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย ทั้งโครงการใช้งบประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งระยะที่ 3 จะดำเนินการระยะยาวในรูปแบบ มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระพุทธองค์ 2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจในหลักธรรม ดำรงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาสืบไป 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ และการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 4. เป็นศูนย์จัดกิจกรรมด้านศีลธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” เป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธลักษณะได้รับอิทธิพลมาจาก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา” เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้เพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ปลดเปลื้องความทุกข์ของมนุษย์ทางกายและทางกรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 662-3-18115-6 ชื่อบัญชี : สร้างพระพุทธอโรคยา มหาลาโภ โดย พลเอก นายแพทย์ บุญลือ วงษ์ท้าว และ พลเอก อรุณ สมตน และนางธิรดา สุทธาโรจน์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 082-225 9525 และ 082-225 9628