“เทอร์มินอล21โคราช” จัดใหญ่ฉลองวันวิสาขบูชาโลก งานบุญกลางห้างจัดนานที่สุดในเมืองโคราช 31 วัน “วิสาขปุณณมี” จัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 6 วัดเก่าแก่เมืองโคราช มายังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมาถึงศูนย์การค้าเทอร์มินอล อัญเชิญสู่หอคอย  SKYDECK ไฮไลท์ร่วมเวียนเทียนลอยฟ้า ฟังธรรมบรรยายพระเกจิดัง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 6 วัดเก่าแก่เมืองโคราช ได้แก่ “วัดบึง พระอารามหลวง, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร, วัดพายัพ พระอารามหลวง, วัดบูรพ์, วัดอิสาน และ วัดสระแก้ว” มายังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมาถึงลานด้านหน้าประตูทางเข้า Gate 1 งาน “วิสาขปุณณมี” ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช

โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน “วิสาขปุณณมี พุทธประเพณีศรีย่าโม” ปีที่ 7 ฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช 2566 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 6 วัดเก่าแก่เมืองโคราช เวียนเทียนลอยฟ้า ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เสริมบุญบารมี

โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้า เทอร์มินอล21โคราช นำโดย คุณปพิชญา ณ นครพนม ผอ.ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช และภาคส่วนต่างๆให้การสนับสนุน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จาก 6 วัดเก่าแก่คู่เมืองโคราช ร่วมไหว้พระขอพร จากพระศักดิ์สิทธิ์จาก 6 วัดดัง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และสั่งสมบุญภายในงาน

และไฮไลท์ ร่วมจุดประทีป “เวียนเทียนลอยฟ้า” แห่งเดียวในเมืองโคราช บนหอคอย SKYDECK ที่มีความสูงถึง 110 เมตร หรือเท่ากับตึก 25 ชั้น ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโคราช ที่สามารถชมวิวเมืองได้แบบ 360 องศา และฟังธรรมบรรยายจากพระเกจิชื่อดัง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566