ก้าวสู่ 4 ทศวรรษ “ม.วงษ์ชวลิตกุลโคราช” ผงาดมหาวิทยาลัยเอกชนระดับแนวหน้าอีสาน ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มากถึง 1,200 คน เดินหน้า “ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ ม.วงษ์” พร้อมพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปั้นนักศึกษามุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับ 1 จบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้รับการยอมรับในการทำงานสู่อนาคตชีวิตใหม่!

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุม “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับ “ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ ม.วงษ์” เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม มากถึง 1,200 คน

ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า “ปีนี้ 2566 นักศึกษาใหม่ของม.วงษ์ฯ เป็นปรากฎการณ์หลังจากโควิด มีจำนวนนักศึกษาใหม่มากถึง 1,200 คน ซึ่งเป็นการทำงานของทีมเราร่วมมือร่วมใจกัน ที่ขยายการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงด้วย”

“ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเรามียอดนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาอย่างมาก ม.วงษ์ พยายามที่จะปรับให้เข้าสู่สังคมชุมชนมากขึ้น และอยากจะให้ทุกอย่างที่ออกจาก ม.วงษ์ ที่จะสื่อไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองได้ว่า เราดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างดี ด้วยความใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา กับนักศึกษาของเรามีการดูแลอย่างลูกหลานของท่านอย่างดี”

“มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เราเปิดมาเป็นปีที่ 39 แล้ว ด้วยความที่มุ่งมั่น ในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ ซึ่งอาจาย์มุข-อาจารย์ปราณี มีปณิทานที่แน่วแน่ว่า นักศึกษาที่จบจากที่นี่ต้องมีงานทำ และต้องอยู่คู่จังหวัดนครราชสีมาตลอดไป และเป็นตัวผลักดันให้ทางมหาวิทยาลัย ”

“วันนี้เป็น “ก้าวแรกก้าวใหม่” นักศึกษาจะได้รู้จักประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังให้มีความรักความผูกพันธ์ฉันท์พี่น้อง เพื่อนใหม่ และเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสถาบัน “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” มุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีจริยธรรมนำปัญญา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ว่า “คิดล้ำ ทำได้ (Think Beyond : Achievement)”