มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยงานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ ได้ลงพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง สีเหลือง “ดอกไม้ของพ่อ” ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดับตกแต่งทั่วพื้นที่โดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย จำนวน 35,000 ต้น

และกำลังบานสะพรั่งตั้งแต่ป้ายมหาวิทยาลัย ประตูทางเข้า รวมถึงอาคารต่าง ๆ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณลานหน้าอาคารบรรณสาร มีการปลูกดาวเรืองตกแต่งเป็นเลขตัวเก้าไทย (๙) ใช้ต้นดอกดาวเรือง จำนวน 5,999 ต้น

ทั้งนี้ “ดอกไม้ของพ่อ” พร้อมจะบานสะพรั่งสวยงามเต็มที่ตลอดเดือนตุลาคม 2560 นี้ เพื่อชาว มทส. จะได้ร่วมแสดงความอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี และร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จารึกอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์