“มูลนิธิพุทธบารมี” จัดฉลองวิสาขบูชาโลก งาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ยิ่งใหญ่ปีที่13 และในโอกาส “ครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา” ร่วมสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ 10 พระองค์” จาก 4 ประเทศ ศรีลังกา เมียนมาร์ สปป.ลาว และไทย ไฮไลท์ฟังธรรมบรรยายทุกวันอาทิ “หลวงพ่ออินทร์ถวาย, หลวงพ่อกัญหา, พระพะยอม, หลวงพ่ออลงกต” ร่วมพิธี“กวนข้าวมธุปายาส”หรือ“กวนข้าวทิพย์” ร่วมรำลึก“วันอัฏฐมีบูชา” ชมนิทรรศการ “ไตยลักษณ์” จัด 11 วัน เริ่มวันที่ 1-11 มิถุนายน 66 MCC HALL “เดอะมอลล์โคราช”

“มูลนิธิพุทธบารมี” ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กองบิน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และเดอะมอลล์โคราช ร่วมฉลองวิสาขบูชาโลกและในโอกาสครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา จัดงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ปีที่ 13 ตามแนวคิด “ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ความจริงของชีวิตตามธรรมชาติ วันที่ 1-11 มิ.ย.2566 ระยะเวลา 11 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 10 พระองค์ จาก 4 ประเทศ ศรีลังกา เมียนมาร์ สปป.ลาว และประเทศไทย และจากวัดในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย วัดพายัพ พระอารามหลวง, วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และวัดสุทธจินดาวรวิหาร

วันที่ 1 มิ.ย.2566 เวลา 09.00 น. “มูลนิธิพุทธบารมี” ได้จัดพิธีอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์” มาประดิษฐาน ณ บุษบกภายในมณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมด้วย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พลตำรวจตรี อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี นางศิริลักษณ์ ไม้ไทย EXECUTIVE VICE PREIDENT บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัดและพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

ภายในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ชมนิทรรศการ “ไตรลักษณ์” เพื่อความเข้าใจของชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้ ซึ่งไฮไลท์ของนิทรรศการคือ 3 ประตูปริศนาธรรม 3 เส้นทางสุดท้ายของชีวิต ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริงและเข้าใจความหมายของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์และพระเกจิอาจารย์ และชมวงล้อแห่งธรรม มรรคมีองค์ 8 หนทางแห่งการดับทุกข์ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและเข้าใจ นำมาประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองเสมือนจริงของพระอริยสงฆ์ จำนวน 25 รูปอาทิ พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล), หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, สมเด็จพระพุฒาจารย์ หลวงปู่โต พฺรหฺมรํสี, พระโพธิญาณเถร วิ. หลวงปู่ชา สุภทฺโท, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, พระสุทธิธรรมรังสี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ฯลฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชมบารมีและรำลึกคำสอนของเหล่าครูบาอาจารย์ทางธรรม

นอกจากนี้ยังสุขใจสร้างทานบารมีกับกิจกรรมบุญมหากุศล สักการะพระพุทธบาทจำลอง, ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล, ตักบาตรพระประจำวันเกิด, ทอดผ้าป่ามหากุศล, เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการร่วมสร้าง “พระพุทธรูปพระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” องค์ต้นแบบหน้าตัก 32 นิ้ว ด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง เพื่อนำไปหล่อ “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” องค์หน้าตัก 12 เมตรสูง 25 เมตรก่อนจะนำไปประดิษฐานที่โครงการ พุทธอุทยาน “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” บริเวณถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ 167 หมู่ที่ 15 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

อีกไฮไลท์ ฟังธรรมบรรยายทุกวัน งาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” วันที่ 1 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระภาวนาพัฒนานุสิฐ” วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา,  วันที่ 2 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระครูวิสิฐพรหม” วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา, วันที่ 3 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระเทพปริยัติมงคล” วัดจองคำ จ.ลำปาง, วันที่ 4 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระกฤช นิมมโล” สวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

วันที่ 5 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “หลวงพ่อกัญหา สุขกาโม” วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา, วันที่ 6 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล” วัดป่าสุขโต (วัดเอราวัณ) จ.ชัยภูมิ, วันที่ 7 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระราชวชิราลังการ” วัดวชิราลงกรณ์ฯ จ.นครราชสีมา และเวลา 19.00 น. “พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร” วัดพุทธพรหมปัญโญ จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มิ.ย.66 เวลา 15.00 น.โดย “พระราชวิสุทธประชานาถ” วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี, วันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระราชภาวนาวชิรากร วิ.” (หลวงพ่ออินทร์ถวาย) วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี, วันที่ 10 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระพยอม กัลยาโณ” วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, วันที่ 11 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น.โดย “พระราชปัญญาวชิโรดม” วัดเทพเจติยาจารย์ กรุงเทพฯ

และยังมีกิจกรรมร่วมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรมทุกวัน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นำโดย “ชมรมครูสมาธิ ศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) บริเวณลานหน้าห้างฯเดอะมอลล์โคราช

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า โดยคณะสงฆ์จำนวน 155 รูป ได้อัญเชิญพระธาตุ จากชมรมรักพระธาตุ ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมทำบุญ ร่วมถวายคณะสงฆ์ในพิธี

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างทานบารมี ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 13 ตามแนบคิด “ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช