ฮือฮา! “โรงเรียนบุญวัฒนา” เมืองโคราช ชูเป็นโรงเรียนที่มีห้องน้ำสวยที่สุดในไทย ศิษย์เก่าครูอาจารย์และผู้ปกครองรวมพลังทุ่มงบ 1.3 ล้านบาท พัฒนาสร้างเป็นห้องน้ำหรูโฉมใหม่ สุดทันสมัย สะอาดและปลอดภัย โดนใจเด็กรุ่นใหม่ ทั้งห้องน้ำชายและหญิง เนื่องในโอกาส “โรงเรียนบุญวัฒนา” ฉลองครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 66 ที่ “โรงเรียนบุญวัฒนา” ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้เปิดใช้ห้องน้ำที่ขึ้นชื่อว่าทันสมัยที่สุดในบรรดาโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยงบก่อสร้างถึง 1,300,000 บาท จากการบริจาคของศิษย์เก่าครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียน

นายอนุชา ศิริโภคานนท์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา กล่าวว่า “ห้องน้ำที่ก่อสร้างขึ้นใหม่แห่งนี้เป็นห้องน้ำที่ได้ก่อสร้างทดแทนห้องน้ำเดิม ซึ่งมีความเก่ามีอายุ 50 ปี สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน ทางศิษย์เก่าครูอาจารย์และผู้ปกครองจึงได้รวบรวมเงิน เพื่อก่อสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียน”

“โดยมีแนวคิดให้เป็นห้องน้ำสะอาด สะดวก ปลอดภัยและเป็นห้องน้ำของโรงเรียนมัธยมที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดยได้มีต้นแบบจากการไปดูห้องน้ำที่สวยงามจากหลายๆ สถานที่ ได้นำมาปรับปรุงดัดแปลงและก่อสร้างขึ้นมาโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนบุญวัฒนา ชมรมครูเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวัฒนา คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนบุญวัฒนา

นายสุพล จอกทอง ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา กล่าวว่า “ที่นี่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่โรงเรียนวัฒนาครบรอบ 50 ปี นอกจากศิษย์เก่าจะมีการจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และทำบุญให้กับโรงเรียน ยังได้มีการจัดสร้างห้องน้ำที่ทันสมัยให้กับนักเรียนแทนห้องน้ำเก่าที่มีอายุกว่า 50 ปีตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียน”

“โดยการสนับสนุนบริจาคของศิษย์เก่าในการก่อสร้างทั้งสิ้น และขอยืนยันว่าห้องน้ำแห่งนี้เป็นห้องน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นต้นแบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และล่าสุดในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับยอดบริจาคเพิ่มเติมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000 บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องน้ำ (1,300,000 บาท) แล้วทางโรงเรียนจะนำไปก่อสร้างห้องสมุดดิจิทัลต่อไป”

ด้านนางสาวนภัสสร หม่อนกระโทก นักเรียน ม.6/8 โรงเรียนบุญวัฒนาบอกถึงความรู้สึกว่า “ตนเองดีใจมีความสุขเป็นอย่างมากและมีความตื่นเต้นกับห้องน้ำใหม่ ที่มีความสวยงาม ทันสมัยเหมือนในปั๊มน้ำมันเจ้าดัง ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ช่วยสร้างห้องน้ำใหม่มอบให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ในครั้งนี้”